Bursatto ve Uludağ OSB işbirliği ile Akbaşlar Tekstil Ar-Ge Merkezi ziyaret edildi. Toplantıya Uludağ OSB’yi temsilen Hatice Köse ve Çiğdem Yazgan Yiğit; Bursatto ekibinden Öğr. Gör. Atike Köken, Proje ve Fon Kaynakları Koordinatörü Esra Oflaz, Üniversite-Sanayi İşbirliği Koordinatörü Semih Öztürk katıldı. Firmaya Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursatto faaliyetleri ve altyapısı tanıtıldı. Firma ile gerçekleştirilebilecek olası işbirlikleri görüşüldü. Üniversitemiz ve Bursatto ile gerçekleştirilebilecek Avrupa Birliği projeleri, üniversite- sanayi işbirliği protokolü, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı ve sektörel eğitim programı (SEP) üzerinde duruldu.