Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Bursa Kenti ve Metropoliten Bölgesinin Akıllı Şehircilik Vizyonu ve Hedefleri’ne yönelik ortak çalışmaları görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme kapsamında, Bursa BŞB Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanı Cüneyt Taşkesen ile Akıllı Şehircilik Şube Müdürü M. Fatih İnkaya BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’i ziyaret etti.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, ‘Akıllı Şehircilik’ ve uzantısı olan teknoloji bileşenlerinin bugün tüm dünya kentlerinin üzerinde en çok yoğunlaştığı proje türlerinden olduğunun altını çizerek; “Bursa Teknik Üniversitesi ‘robotik ve akıllı sistemler’ temasına odaklanan yapısı, Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (Bursatto) ve Araştırma Merkezleri ile üniversite-kamu işbirliği kapsamında Bursa’nın kalkınması için tüm çalışmalara hazır ve yetkindir.” ifadelerini kullandı. Toplantıda yoğunlukla Akıllı Şehirciliğin yerel yönetimlerde hizmet ve kaynak verimliliği, genel kamu yararı ve vatandaş – yerel yönetim – üniversite yakınlaşmasının kuvvetli bir aracı olabileceği üzerinde duruldu.

BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde mekân, teknoloji ve tasarım konularında yetkin ve geniş bir kadro bulunduğunu ve Bursalıların yaşamına olumlu katkı verebilecek her konuda emek harcamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Toplantıda hazır bulunan Bursatto Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Kaboğlu, Bursa Teknoloji Transfer Ofisi ekibi ve fayda sağlayabilecek tüm araştırma ve uygulama birimleri ile bu vizyona olumlu katkı verebileceklerini belirtti. Toplantıda ayrıca BTÜ Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve Dr. Öğr. Üyesi Ersan Koç ile Bursatto proje koordinasyon ekibinden Öğr. Gör. Fatma Saime Erdönmez de hazır bulundular.