ForestValue (Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi), Avrupa'daki ormancılık sektöründe, yenilikçiliği artırmak ve kaynakları verimli kullanmayı desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. ForestValue projesi kapsamında 19 Ocak 2021 tarihinde ortak bir çağrı açılmıştır.

ForestValue 2021 yılı çağrısı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına, Avrupa Yeşil Mutabakatının (European Green Deal) hedeflerine ve yaklaşan yeni Avrupa Birliği Orman Stratejisine ulaşılmasına katkıda bulunmayı ve ayrıca ormanların ve orman kaynaklarının bütüncül bir şekilde kullanılmasını teşvik ederek biyo-temelli ekonominin gelişmesini amaçlamaktadır.

Orman temelli değer zincirinin tamamını kapsayan 2021 yılı çağrısının tematik alanları şu şekildedir:

1.    Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıların en üst düzeye çıkarılabilmesi için ormanların sürdürülebilir ve çok işlevli kullanımı ve yönetimi/amenajmanı
2.    Farklı bakış açılarıyla ahşap ile inşa 
3.    Orman biyokütlesinin kullanımında fayda, sinerji ve ödünleşim (trade-offs) analizleri

Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Çağrı metnine ve çağrı ile ilgili detaylı bilgiye https://forestvalue.org/joint-call-2021/ bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir. Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunludur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Çağrı Takvimi:

Uluslararası proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 13.04.2021 (13:00 CEST)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 20/04/2021 (17:30 TSİ)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 22/04/2021 (17:30 TSİ)

Çağrı İrtibat Kişileri

Uluslararası Başvuru Koşulları ve ForestValue hakkında bilgi için:

Tuğçe Ceren ÇELİKER
Tarım, Orman ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)
e-posta: ceren.celiker@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 12 72

TÜBİTAK-1071 programı detayları için:

Ebru İMAMOĞLU
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
e-posta: ebru.imamoglu@tubitak.gov.tr

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/forestvalue-2021-yili-cagrisi-acildi