Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Devam Ediyor


work

Ar-Ge Reform paketi ile gelen yeniliklerin firmalara anlatılmasına yönelik olarak Bakanlığımızca gerçekleştirilen “Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” ekinlikleri kapsamında 23 farklı ilde 40 toplantı gerçekleştirilmiştir.

3000’den fazla kişinin katılım sağladığı bu toplantılara firmalarımız tarafından büyük ilgi gösterilmiştir. Bu toplantılar kapsamında ayrıca Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olabilecek 361 firma ile birebir (randevu esaslı) görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Son olarak Eskişehir’ de gerçekleştirilen toplantılara çok sayıda firma katılım sağlamıştır. Bilgilendirme toplantıları devam etmekte olup programa buradan  ulaşılabilmektedir.

Kaynak: https://agtm.sanayi.gov.tr/Agtm/AnnouncementDetail?50FTreJmpEpgPX74oV9zMc5VhbebRntEeB1ZjazLczY%253d=GE0oRwJzAonjnxPozQb8cg%253d%253d