Kurumumuz Destek Programları Başkanlıkları bünyesinde yapılan Grup
Yürütme Kurulu (GYK), Danışma Kurulu (DK), panel vb. toplantılar ile
proje değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan hakem, izleyici,
danışman vb. için bu görevleri nedeniyle yapılan ödeme süreçlerinin
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Yapılan bu çalışmalar çerçevesinde; yukarıda belirtilen görevleri
nedeniyle kendilerine ödeme yapılan kişilere, TÜBİTAK tarafından
01/01/2018 tarihinden itibaren yapılan ödemelere ilişkin bilgileri
içeren listenin, TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sisteminde (ARBİS)
bildirilmesi uygulaması başlatılmıştır.

Bu şekilde, yerine getirilen bir görev nedeniyle kendisine ödeme yapılan
kişiler, ödemeye ilişkin bilgileri ARBİS’te görebilecek ve takip
edebilecektir.

İlgili sayfaya “Kişisel Bilgiler” > “Banka Hesap Bilgisi” menüsünden
“Ödeme Bilgisi (Geçmiş Ödemeler)” bağlantısıyla ya da buradaki
bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz.

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/arbis-odemeler-listesi-duyurusu