Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın 2020 yılı 1. dönem başvuruları 22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır.

1001 programı kapsamında başvuru dönemine özel bütçe belirlenmekte ve belirlenen bütçe kapsamında projelere destek verilmektedir. 1001 programında proje önerilerinin bilimsel değerlendirmesi Özgün Değer, Yöntem, Proje Yönetimi ve Yaygın Etki kriterleri altında eşit ağırlıklı olarak değerlendirilmektedir.

Çıktı ve etki odaklı süreç yönetimimiz kapsamında, 2020 yılı 1. dönem 1001 programında değerlendirilecek proje önerilerine aşağıdaki belirtilen kriterlere göre toplam puanın %25’ine kadar ek puan verilecektir.

  • Proje yürütücüsünün (varsa) daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde ettiği çıktı performansı (*) 
  • TÜBİTAK çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konularıyla uyum ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS)’ndeki artış (başvuru sisteminde açıklama istenecektir)
  • Ufuk 2020 Programı kapsamında, doğrudan Avrupa Komisyonu hibeleriyle desteklenen programlara sunulan projelerde, ilgili kurum/kuruluş adına proje yürütücüsü olmak 
  • Çok Disiplinli / Disiplinler arası Projeler 
  • Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Üniversite İşbirliği 
  • Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Sanayi İşbirliği

Proje önerileri panel puanı ve alacağı ek puanlar sonucu oluşacak toplam puan üzerinden sıralamaya tabi tutulacak ve belirlenen bütçe kapsamında destek kararı verilecektir.

(*) Proje yürütücüsünün daha önce ARDEB tarafından desteklenen projesi/projeleri bulunması durumunda, ARDEB Proje Takip Sistemi üzerinde ilgili proje(ler) için çıktı bilgilerinin güncel olduğundan emin olunması gerekmektedir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1001-programi-proje-degerlendirme-sistemindeki-yenilikler