COVID-19 salgınına ilişkin tedbirler kapsamında 26/04/2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan tam kapanma kararı nedeniyle yaşanabilecek gecikmeler göz önünde bulundurularak; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenmekte olan projelerin 1 Haziran 2021 saat 23.59’a kadar Proje Takip Sistemi (PTS)’ne yüklenmesi gereken Gelişme veya Sonuç Raporlarının son gönderim tarihleri (*) bir ay uzatılmıştır. 1 Haziran 2021 tarihine kadar Sonuç Raporu gönderilmesi gereken projelerde, proje bitiş tarihinden sonra harcama yapılmaması kuralı geçerliliğini koruyacaktır.

Söz konusu raporların güncellenen tarihler doğrultusunda gönderilmesi hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi beklenmektedir.

(*) Son gönderim tarihi, gelişme raporları için sözleşmede belirtilen tarih, sonuç raporları için sözleşmede belirtilen tarih +2 ay yazım süresidir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-gelismesonuc-raporlarinin-gonderim-tarihleri-bir-ay-ertelendi