TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı, 2210-B Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı, 2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı ve 2210-E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı sonuçları açıklanmıştır. Başvuru sahipleri, başvuru durumları ile ilgili sonucu, BİDEB Başvuru ve İzleme Sisteminden (ebideb.tubitak.gov.tr) kullanıcı girişi yaparak “Başvurularım” alanından görüntüleyebilirler.

 • 2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı’na 6.142 başvuru yapılmış, 932 kişi destek almaya hak kazanmıştır.
 • 2210-B Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı’na 115 başvuru yapılmış, 12 kişi destek almaya hak kazanmıştır.
 • 2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı’na 21 başvuru yapılmış, 12 kişi destek almaya hak kazanmıştır.
 • 2210-E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı’na 26 başvuru yapılmış, 26 kişinin tamamı destek almaya hak kazanmıştır.

2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı ve 2210-B Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı’nda bursa hak kazanamayan tüm öğrencilerin e-mail adreslerine, başvuru listeleri, değerlendirme taban puanları ve desteklenememe gerekçeleri bildirilmiştir. 2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı’nda ise bilimsel değerlendirmeye girerek bursa hak kazanamayan öğrenciler, danışman görüşü raporlarını 18.01.2021 tarihinde pys.tubitak.gov.tr adresinden kullanıcı girişi yaparak indirebilirler.

Değerlendirme Sistemi Hakkında Açıklamalar:

 1. 2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı ve 2210-B Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Yüksek Lisans Programı için değerlendirme puanının hesaplanmasında çağrı duyurularında ilan edilen ağırlıklar dikkate alınarak lisans, yüksek lisans not ortalamaları, ALES puanı ve ÖSYM sıralaması kullanılır.
 2. Değerlendirme taban puanları; ALES puan türüne, üniversite yerleştirme sınavı ile bir lisans programına yerleşilip yerleşilmediğine, üniversite yerleştirme sınavı ile bir lisans programına yerleşme özel durumlarına (ek puanlı yerleşme, DGS ile ön lisans programlarından lisans programlarına yerleşme vb.), kayıtlı olunan temel bilimler yüksek lisans programına ve Bilim Olimpiyatları ile Proje Yarışmalarında derece almış olma durumuna göre ayrı ayrı belirlenir.
 3. BİDEB Grup Yürütme Kurulu’nun belirlediği taban puanları esas alınarak açık, şeffaf, bilimsel ve objektif kriterlere göre en yüksek puandan sıralanarak oluşturulan bursiyer aday listeleri, TÜBİTAK Başkanlık onayıyla kesinleşir.
 4. 2210-D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı’na başvuran adayların Enstitüleri tarafından kabul edilen tez önerileri dış danışmanlar vasıtasıyla bilimsel değerlendirmeye tabi tutulur. Bilimsel değerlendirme sonuçlarına göre Grup Yürütme Kurulu (GYK) tarafından destekleme taban puanı belirlenerek bursiyer aday listeleri oluşturulur. GYK’nın önerdiği bursiyer aday listeleri, Başkanlık onayıyla kesinleşir. Bilimsel değerlendirme kriterleri:
 • Özgün Değer,
 • Amaç ve Hedefler,
 • Yöntem,
 • Sanayiye Katkı,
 • Yaygın Etki.
 1. 2210-E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı, lisans eğitimleri sırasında BİDEB bursiyeri olup lisanstan mezun oldukları dönemi takip eden dönemde lisans sonrası tezli yüksek lisans öğrenimine başlayanları kapsamaktadır. Doğrudan yurt içi yüksek lisans bursiyeri olma koşulunu sağlayan adayların lisans programından mezun oldukları tarihi takip eden dönemde yüksek lisans programına başlamaları ve aynı dönemde doğrudan bursiyerlik başvurusu yapmış olmaları gerekir.

BİDEB 2210-A, 2210-B, 2210-D ve 2210-E Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları kapsamında burs almaya hak kazananların listesi için tıklayınız.

ÖNEMLİ NOT: Burs almaya hak kazanan adaylardan istenecek belgelere ilişkin bilgilendirme, adayların e-posta adreslerine gönderilecektir. Bildirim yazısında istenen belgelerin BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine (ebideb.tubitak.gov.tr) “17 Ocak 2022 Pazartesi (08:30) – 28 Ocak 2022 Cuma (17:30)” tarihleri arasında yüklenmesi ve 1 Şubat 2022 Salı gününe kadar TÜBİTAK BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir.

BİDEB 2210 – Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları 2022 yılı 1. dönem başvuruları, 21 Mart-8 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/bideb-2210-a-2210-b-2210-d-ve-2210-e-yurt-ici-yuksek-lisans-burs-programlari-2021-yili-2-donem