Haberin linki: http://www.bursadabugun.com/haber/bursa-teknik-universitesi-ezber-bozuyor-1268972.html

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) genç ve dinamik akademik kadrosu ve yenilikçi üniversite anlayışı ile gerek bölgesinde gerekse ulusal/uluslararası alanda ezber bozan bir üniversite olma yolundaki yapısını, gerçekleştirdiği başarılı işbirlikleri ile göstermeye devam ediyor.

Bursa Teknik Üniversitesi ezber bozuyor

Bütçesinin %18.43’ünü Ar-Ge çalışmalarına aktaran ve bu alanda üniversiteler arasında Türkiye ikincisi olan Bursa Teknik Üniversitesi, öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yürüttüğü yüzlerce proje ile bilimsel gelişimini de hızla sürdürüyor. Güçlü laboratuvar altyapısı ve akademisyenleri ile çevre kurumlara da bilimsel destek veren BTÜ, sürdürülebilir Üniversite-Sanayi işbirliği parolası ile hem Bursa’da hem de ulusal anlamda toplam 42 adet rekor TUBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı başvurusu yaparak da tüm dikkatleri üzerine çekti.

Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Yenilikçi Anlayış

Bursa Teknik Üniversitesi Türkiye’nin en genç kampüs içi teknoloji transfer ofisi şirketini (Bursatto – Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.) 2018 yılı sonunda kurarak Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği süreçlerinde sürdürülebilirliği profesyonel ortama taşımıştır.

Bursatto; Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji üretimi için en iyi ortamı oluşturmakla birlikte üretilen bilgi ve teknolojiyi ilgili alan ve sektörlere aktararak ülke ekonomisine katkı sağlayacak üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerine liderlik etmekte ve birçok önemli projeye imza atmaktadır. Sanayi ile etkin iletişim kuran Bursatto, sektör ve firma taleplerini en doğru ve hızlı şekilde karşılamakta, hizmet kalitesini arttırmak adına her geçen gün yeni stratejiler geliştirmektedir. Bu doğrultuda Bursa Teknik Üniversitesi, Bursatto liderliğinde yürütülen süreç ile TÜBİTAK 2244 Sanayi-Doktora Programı 2019 yılı çağrısı kapsamında, 5 farklı ilden kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği 100’ün üzerinde birebir görüşme neticesinde 42 firma ile protokol imzalamıştır. Bursa Teknik Üniversitesi bu rekor başvurusu ile yaklaşık 150’ye yakın doktora ve bütünleşik doktora öğrencisini sanayiye kazandırmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında kurulan bağlantılar ile 2019 yılında işbirliği protokolü imzalanan toplam 18 kurum ile Ar-Ge yönetimi, proje danışmanlıkları, firma danışmanlıkları, eğitimler gibi aktif çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Girişimci Üniversite

Yenilikçi anlayışını girişimcilik yaklaşımı ile destekleyen Bursa Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Yerleşkesi’nde 50 girişimciye ev sahipliği yapabilecek kapasitede özel olarak tasarlanmış bir binayı Bursatto’nun kullanımına sundu.  Bursa Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Müdürü Doç. Dr. Nadir Yıldırım, girişimcilerin Bursatto merkezi bünyesinde, akademik ve sektörel mentorlere, hukuki danışmanlara ulaşabilecekleri gibi farkındalık, girişimcilik, mesleki eğitimler gibi özel tasarlanmış programlardan da faydalanabildiklerini belirtti.

Bursatto Müdürü Yıldırım, 2019 yılı Nisan ayında tanıtımı gerçekleştirilen BEBKA destekli “Seed Up İnovatif Girişimcilik Programı” kapsamında seçilen 21 girişimci adayına ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve Geliştirici Eğitim Modülleri’ , ‘Akademik ve Sektörel Mentorluklar’ , ‘Firma Kurmak için Mentorluk Desteği’ , ‘İş Fikrini Yatırımcıya Sunma İmkânı’ , ‘Firmasını Kuranlar için Aylık Takip Mentorlukları’ konularında destek sağladıklarını vurgulayarak eğitimler sonrasında jüri değerlendirmesini geçen 14 girişimci ile programın ikinci aşamasını sürdürdüklerini dile getirdi. Mart 2020 itibari ile 4 girişimcinin firmalarını kurarak ekonomiye katkı sağlamaya başladığını aktaran Doç. Dr. Yıldırım; “Devletimiz tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında bire bir mentorluklerin devam ettiği sürecimize ara verdik. Ülkemizin bu zor günleri de en güzel şekilde atlatarak büyümeye ve gelişmeye devam edeceğine inancımız sonsuzdur. Süreç normale döndüğünde girişimcilerimizi Türkiye’nin en değerli yatırımcıları ile buluşturup firmalarını büyütme olanağını da kendilerine sağlayacağız.” dedi.

Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve ivmelendirilmesini kendilerine öz görev olarak belirlediklerini vurgulayan Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Müdürü Doç. Dr. Nadir Yıldırım, girişimciliğin önemine inanan ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışarak ekositeme kazandırılacak yaygın etkiyi artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Yıldırım; “Girişimcilik Ekosistemine Genç Girişimci Kazandırma Projesi” kapsamında iş fikirlerini hayata geçirerek kendi işini kurmak isteyen genç girişimcilere destek vermeyi amaçlayan “Girişim 2020” programını Bursa Osmangazi Belediyesi ile birlikte yürüttüklerini belirtti. “Girişim 2020” programına başvuranlar arasından seçilen 18 genç girişimci adayına, Osmangazi Belediyesinin Bursa’ya kazandırdığı mekânlarda, 12 ay sürecek seminerler, girişimcilik eğitimleri ve mentorluklar verilerek Bursa ilinde genç girişimci sayısını arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Yıldırım; “Bursatto tarafından yürütülen bu iki örnek projenin yanı sıra, Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi, Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği, İŞKUR, KOSGEB gibi farklı kurum, kuruluş ve STK’larla projeler geliştirmekte ve girişimcilik eğitimleri vermekteyiz.” dedi.

Yeni Nesil Teknopark

Ülkemizde 2001 yılından itibaren uygulamaya konulan 4691 Sayılı Kanun ile sanayi, araştırmacı, girişimci ve üniversiteleri bir araya getirerek teknoloji seviyesi yüksek yeni ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve faydaya dönüştürülmesini amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de Mart 2020 itibariyle; toplam 85 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunmaktadır. Nüfusu 16 milyona yaklaşan İstanbul’da 11 adet, 6 milyona yakın nüfusu olan Ankara’da 10 adet, 2 milyona yakın nüfusu olan Kocaeli’nde 5 adet teknopark faaliyetteyken, 3 milyon nüfuslu Bursa’da maalesef sadece 1 adet teknopark bulunmaktadır. Bölgesel ve matematiksel karşılaştırma yapıldığında Bursa gibi bir endüstri şehrinde en az 3 adet teknopark olması gerektiği görülmektedir. Bursa Teknik Üniversitesi bu kapsamda tüm süreçleri tamamlamış ve hali hazırda ortaklık modeli üzerinde çalışmaktadır. Bursa Teknik Üniversitesi sadece Bursa’nın ihtiyacı olan bir teknoparkı değil tüm Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yenilikçi teknopark modelini oluşturmayı hedeflemektedir.

Büyüyen Teknik Üniversite

Sürdürülebilir üniversite-sanayi işbirlikleri, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün sağlanmasının ancak ilerici bir anlayış, güçlü bir kadro ve fiziksel imkânlarla mümkün olacağını vurgulayan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ivmelendirdiği Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda çalışıyoruz. Akademisyenlerimizin bilgi birikimi ve donanımı, laboratuvar ve atölyelerimizin gelişmiş altyapısı, YÖK onaylı uygulama ağırlıklı sektörel eğitim programımız (SEP), Ar-Ge yatırımlarımız ve TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programına yaptığımız rekor başvuru sayısı Bursa Teknik Üniversitesini öne çıkarıyor.” dedi.   Fiziksel imkânların geliştirilmesi için her iki yerleşkede de büyüme ve kapasite artırımı çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Rektör Karademir; “Yıldırım Yerleşkesinde 6.700 m2 kapalı alana sahip B Blok Merkezi Derslik Binası’nın kaba inşaatı tamamlanma aşamasındadır ve 2020-2021 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanmaktadır. Buna ilave olarak Mimar Sinan Yerleşkesinde 24.147 m2 kapalı alana sahip G Blok Eğitim Binası inşaatı sürmekte ve 2021 yılı sonuna doğru tamamlanması hedeflenmektedir. Yine Mimar Sinan Yerleşkesinde devam eden Altyapı, Isı Merkezi ve Teknik Atölyeler inşaatı 6.435 m2 kapalı alana sahip olup 2020 yılı sonunda tamamlanacaktır. Bu binaların tamamlanması ile fiziksel olanaklar daha fazla araştırmacı istihdam etmemizi sağlayacak. Artan araştırmacı sayımız ile firma, kurum ve kuruluşlarla bağlantılarımızı genişleterek üniversite-sanayi işbirliklerinde örnek bir seviyeye ulaşacağımıza inanıyoruz. Bursa Teknik Üniversitesi, butik ve teknik bir üniversite olarak kontrollü büyüme planıyla özellikle Bursa’nın, bölgemizin ve Ülkemizin öncelikli alanlarına yönelik nitelikli ve yenilikçi anlayışa sahip araştırmacılar, eğitmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.” ifadelerini kullandı.