COBIOTECH PROJESİ 2020 ÇAĞRISI DUYURUSU

Biyoteknoloji konulu ERA-NET Cofund projesi (CoBioTech), Ufuk 2020 alt alanlarından “Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, Biyoteknoloji, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri” kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 30/11/2021 tarihinde sona erecektir. Projenin amacı, biyoteknoloji araştırmalarını ve sürdürebilir biyo-ekonomi gibi yenilikçi konuları kapsayan uluslararası işbirliği projelerinin desteklenmesidir.

Bu kapsamda, CoBioTech projesi 2020 yılı çağrısı 18 Mart 2020 itibariyle açılmıştır. Söz konusu çağrıya 9 farklı ülkeden 9 farklı kuruluş katılmaktadır. Türkiye’den özel sektör firmaları, üniversiteler ve araştırma kuruluşları başvuru yapabilmektedir.

Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlarda, CoBioTech üye ülkelerinden en az 3 farklı ülkeden kuruluşlar bulunmalıdır.

Tek aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için başvuru tarihleri aşapıdaki şekilde planlanmıştır.

Proje önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 30 Haziran 2020 13:00 h (CEST)

CoBioTech projesinin Çağrı metni ortak çağrı sekreteryasının web sayfasında https://www.cobiotech.eu) yayınlanmıştır.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır.

Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

Çağrının Amacı ve İçeriği

3. CoBioTech çağrısının konusu “Biyo bazlı ikame ürünler, teknolojiler ve işlemler” olarak belirlenmiştir. Çağrıda tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirliğe güçlü bir odaklanma hedeflenmiştir.

Projelerinin belirli bir ürünün/teknolojinin geliştirilmesine ya da aşağıda belirtilen maddeleri içeren bir sürecin değiştirilmesine yol açması beklenmektedir:

Outputs

Research projects are expected to facilitate the replacement of a specific product, technology or process which involves either:

(i) fossil-based or other unsustainable feedstocks (e.g high ILUC and food/feed crops) or

(ii) unsustainable industrial processes, such as intensive production methods (e.g. involving carbon-intensive energy consumption and/or transportation).

The anticipated outputs are expected to fall within the range of commodity chemicals, intermediates and finished products/consumer goods. These can include, but are not limited to, bio-based materials[1], biomedical products, flavours/fragrances, food/feed ingredients, pharmaceuticals, biofuels, platform chemicals, pulp/paper products, textiles, upstream and downstream design, scale-up of biotechnological processes, systems approaches to bioprocesses and process development and/or gas fermentation.

Feedstocks

The research consortia are required to sustainably enhance biomass utilisation or make use of innovative feedstocks derived from sources commonly recognised as sustainable. The focus should be on the conversion of feedstock rather than the production of new biomass. Feedstocks can include waste (agricultural, municipal, forestry, marine etc.) or other currently underutilised biomass. Feedstocks should not be derived from fossil-based sources, sources producing high amounts of greenhouse gasses (GHG) or other sources and production methods commonly recognised as unsustainable. Feedstocks should adhere to the sustainability and land use criteria for biomass issued by the EC[2].

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

Çağrı kapsamında temel ve uygulamalı araştırma projeleri desteklenecektir.

Çağrı duyurusu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için:

https://www.cobiotech.eu

 

İlgili Kişiler:

Dr. Fahriye ERTUĞRUL

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

e-posta: fahriye.ertugrul@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 18 05

 

Dilek ŞAHİN

Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknolojileri Grubu (BİYOTEG)

e-posta: dilek.sahin@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 94 91


[1] This also includes products replacing unsustainable animal-based products e.g. vegan leather.