Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü Bilal TUNÇ proje tanıtımı konulu sunum gerçekleştirdi. Sunumda 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) Onuncu Başvuru Çağrı İlanı konusunda bilgi aktarıldı. İki kurum arasında eğitimlerin düzenlenmesi konusunda görüşler bildirildi .Soru cevap şeklinde toplantı sona erdi .

Rektör Prof.Dr.Arif KARADEMİR , Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Beyhan BEYHAN, Bursatto Genel Müdürü Dr.Öğretim Üyesi Dr.Cihan KABOĞLU , Genel Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Fatma Saime ERDÖNMEZ , Kimya Bölümü Bölüm Başkanı Prof.Dr.Ömer KOZ , Gıda Bölümü Başkanı Doç.Dr.Rasim Alper ORAL, Dr.Öğretim Üyesi Aslıhan KAZAN ,Bursatto Ekip ,TKDK Proje Birimi Uzmanı Elif VURANEL , TKDK Kurumsal İletişim Uzmanı Erdal TÜRKMEN sunuma katıldı .