Önümüzdeki Nisan ayında açılması beklenen Ufuk Avrupa Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Alanı’nda desteklenecek “Gelişmiş dijital teknolojilerle kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi” konu başlığına sunulacak bir proje için ortaklar aranmaktadır.

Çağrı başlığının hedeflerine https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/Culture%20Creativity%20December.pdf sayfasında yer alan dokümanın 45 ve 46. sayfalarından erişebilirsiniz.

Proje önerisinde Türkiye pilot uygulamaların yapılacağı ülkelerden biri olarak değerlendirilebilecektir. Söz konusu projede yer alabilecek; Türkiye’den pilot bir uygulama için kültürel varlık sunabilecek ortaklar ile beraber teknoloji sağlayıcı sanayi kuruluşlarının ve üniversitelerin adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını bir önceki paragrafta verilen dokümanın incelenmesi ile doldurarak ncpcci@tubitak.gov.tr adresine 22 Mart 2021 tarihine kadar göndermeleri beklenmektedir. (Tarihte uzatmaya gidilmeyecektir.)