“COST Aksiyonları’na Katılım Kuralları” güncellenmiştir. Gerçekleştirilen yeni düzenleme ile bir Aksiyonun öneri sürecinde İkincil Öneren statüsünde görev alan araştırmacılar COST Üst Düzey Temsilciler Komitesi Onayı (CSO Approval Date) üzerinden 6 ay süre geçmesini beklemeden destek mektubu ile söz konusu Aksiyona atanabilmek için başvurabileceklerdir. Aksiyon öneri sürecinde 2’den fazla İkincil Öneren statüsünde Türk araştırmacının bulunması halinde hangi araştırmacıların asil hangi araştırmacıların yedek MC üyesi olarak atanacağı Aksiyon Başkanı görüşü, İkincil Öneri Sahiplerinin kendi aralarında asil ve yedek üyeleri tayin etmeleri ve/veya COST Mükemmeliyet ve Kapsama Politikası (COST Excellence and Inclusiveness Policy) doğrultusunda TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’nce karara bağlanacaktır.

Güncellenmiş kurallar için tıklayınız.