Döngüsel Ekonomide Sınırsız Fırsatlar (Azaltım, Yeniden Kullanma ve Geri Dönüşüm) isimli Proje Pazarı 19 Eylül 2017 tarihinde Oslo’da düzenlenecek.

Ufuk2020 Programı İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Alanı kapsamında Kasım 2017’de açılması öngörülen 2018 çağrılarında Döngüsel Ekonomi araştırma önceliklerine yönelik düzenlenecek bu etkinliğe katılım sayesinde, konu özelinde faaliyet gösteren başarılı araştırma ekipleri, yüksek teknoloji kuruluşları, KOBİ’ler ve sanayi temsilcileri ile bir araya gelme ve proje fikirlerini tartışma fırsatı bulacak.

Etkinlik aşağıda belirtilen konulara odaklanacak:

  • Atık: Geri Dönüşüm, yeniden kullanım ve geri kazanım
  • Su akıllı bir toplum
  • Alternatif kaynaklar ve enerji ve malzemelerinin etkin kullanımı
  • Malzeme ve kaynak girdilerinin azaltılması
  • Mümkün olduğunca ürün, malzeme ve kaynak değerinin korunması
  • Atık üretiminin azaltılması
  • Yenilenemeyen kaynakların biyokütle ile değiştirilmesi
  • Okyanusların ve toprağın korunması (mevcut kirliliğin ıslah edilmesi, biyolojik olarak parçalanabilen biyo plastikler geliştirerek yeni kirlilik kaynaklarının azaltılması)
  • Belirtilen hususlarda Ar-Ge yapılması, yeni iş modelleri ve değer zincirleri geliştirilmesi

Etkinlik kapsamında gelecek Ufuk2020 Döngüsel Ekonomi çağrıları tanıtılacak; ayrıca başarı hikayeleri ve vaka çalışmaları da sunulacak. Proje Pazarı, Ufuk2020 çağrıları kapsamında Ar-Ge, teknoloji tedarikçileri ve potansiyel Avrupalı paydaşlar ile tanışmak için mükemmel bir fırsat. Bu anlamda etkinliğin profesyonel ağları geliştirmeye, yeni uluslararası ortaklar bulmaya ve yeni proje fikirleri geliştirmeye yardımcı olması bekleniyor. Katılım ücretsiz.

 

Notlar:

Etkinliğe kayıt olabilmek, gündem ve diğer konular hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacak. Seyahat desteklerimize başvuru yapabilmek için öncelikle etkinliğe kayıt olunması ve etkinlik organizatörleri tarafından katılım teyidinin başvuru sahibine ulaşması gerekmekte. TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Destekleri için tıklayınız.