ECSEL Ortak Girişimi tarafından 21 Şubat 2018 tarihinde açılışı ilan edilen 2018 yılı çağrısının 1. Aşama başvuruları başladı. Uluslararası başvuru sürecinde, ECSEL projelerinde Türkiye’den de kurum ve kuruluşlar yer alabilmekte. Türkiye ulusal paydaşları için çağrıyı toplam 3 Milyon Avro bütçeyle destekliyor.

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Uluslararası proje önerileri bağımsız uluslarası bilimsel değerlendirme panelleri vasıtasıyla değerlendirelecek. Uluslararası konsorsiyumun birinci aşama proje başvurusu (Project Outline), koordinatör tarafından 26 Nisan 2018 tarihine kadar “Participant Portal” üzerinden elektronik ortamda yapılmak durumunda.

Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal başvuru koşulları açısından yeterli bulunan projelerin yürütücülerinden ikinci aşama başvuruları (full-proposal) istenecek.

Proje önerilerinde yer alan her araştırma ekibi, Avrupa Komisyonu ve kendi ülkesindeki çağrı metninde belirtilen fonlayıcı kurum tarafından ve ilgili kurumun yerel mevzuat ve esaslarına göre desteklenecek. Ulusal destek başvuruları şu şekilde gerçekleşecek:

 • Konsorsiyuma Türkiye’den dahil olan KOBİ ve Sanayi Kuruluşları TÜBİTAK tarafından 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecek. Kuruluşların TÜBİTAK’a 1509 Programı Başvuru Sistemi PRODIS üzerinden yapacakları ön kayıt başvurusuna ilişkin tüm ön kayıt belgelerini (proje ön bilgileri, proje yürütücüsü bilgileri, kuruluş yetkilisi bilgileri ve taahhütnameyi içeren sistemin oluşturacağı “Proje Ön Kayıt Formu” ve ön kayıt formunda belirtilen kuruluşa ait istenen ek belgeler) ve personel özgeçmişlerini basılı olarak posta veya kurye ile 03 Mayıs 2018 Türkiye saati ile 17.00’ye kadar TÜBİTAK-TEYDEB’e ulaştırmaları gerekmekte. Bu tarihten sonra gönderilen başvurular işleme alınmayacak. Ön Kayıt sonrası eksik belgelerin tamamlanması için son tarih ise 10 Mayıs 2018 Türkiye saati ile 17.00. Posta adresi: Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere Ankara

 

 • Konsorsiyuma Türkiye’den dahil olan Üniversite/Araştırma Merkezleri; TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecek.  Uluslararası başvurunun yanı sıra ayrıca TÜBİTAK’a 03 Mayıs 2018 tarihine kadar Proje Başvuru Sistemi (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden ECSEL birinci aşama başvurusunun iletilmesi gerekiyor. Çağrı, PBS üzerinde “Çoklu İşbirliği Destek Programları” altında “ECSEL-2018 1. Aşama” olarak yer almakta. Başvurunun ıslak imzalı halinin ise 10 Mayıs 2018 tarihine kadar TÜBİTAK ARDEB’e iletilmesi gerekmekte. “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” maksimum destek miktarı kuralından farklı ve ECSEL-2018 Çağrısına özel olarak, TÜBİTAK tarafından “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında bir proje için verilebilecek maksimum bütçe için üst limit bulunmamakla birlikte (PTİ ve kurum hissesi dahil olacak şekilde) , projelere verilecek bütçe miktarı çağrı bütçesi ile sınırlı.

 

 

Notlar:

ECSEL 2018 TÜBİTAK Ulusal Çağrı Takvimi:

03 Mayıs 2018 : Birinci aşama ARDEB-1001 online başvurusu ve TEYDEB-1509 proje önerisi Ön Kayıt başvurusu yapılarak başvuru belgelerinin ve özgeçmişlerin teslimi için son gün

10 Mayıs 2018 : Birinci aşama başvurularının basılı kopyalarının, eksik belgelerin tamamlanarak ARDEB ve TEYDEB’ e teslimi için son gün

ECSEL 2018 Uluslararası Çağrı Takvimi:

21 Şubat 2018 : Çağrının açılma tarihi

26 Nisan 2018 : Birinci aşama başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)

Haziran 2018 : Birinci aşamadan geçen projelerin ikinci aşama başvurusuna davet edilmesi

20 Eylül 2018 : İkinci aşama başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)

Kasım 2018 : İkinci aşama başvurularının sonuçlarının duyurulması

 

Çağrı ile ilgili daha detaylı bilgilerin yer aldığı dokümanlara ulaşmak için lütfen https://www.ecsel.eu/calls/calls-2018 adresini ziyaret ediniz.

 

İRTİBAT NOKTALARI:

Avrupa Birliği Çerçeve Programları:

Ezgi BENER:

E-Posta:ncpict@tubitak.gov.tr

Telefon: 0312 298 1785

Utku ÇETİN:

E-Posta:ncpict@tubitak.gov.tr

Telefon: 0312 298 1775

TEYDEB 1509 Destek Programı:

Dursun Can OZCAN

E-Posta: can.ozcan@tubitak.gov.tr

Telefon: 0312 298 9465

Ahmet TÜMAY

E-Posta: ahmet.tumay@tubitak.gov.tr

Telefon: 0312 298 9407

ARDEB 1001 Destek Programı:

Altuğ ÇİL

E-Posta: altug.cil@tubitak.gov.tr 

Telefon: 0312 298 1227

Nuri ÖZDEMİR

E-Posta: nuri.ozdemir@tubitak.gov.tr 

Telefon: 0312 298 1184

ECSEL Hakkında:

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Ortak Girişimleri’nden biri olan Electronics Components and Systems for European Leadership (ECSEL JU), elektronik komponent ve sistemler konularında, önemli uygulama (akıllı ulaşım, akıllı sağlık, enerji, dijital sanayi, dijital yaşam vb.) ve önemli teknoloji (sistem ve komponentler, birlikte çalışabilirlik, güvenlik-güvenilirlik, hesaplma sistemleri, elektronik komponenet ve sistemler b.) alanlarında faaliyet göstermektedir. Pazara daha yakın, ürüne dönüştürülmesi daha kolay ve teknoloji olgunluk seviyesi daha yüksek olan projelerin desteklendiği ECSEL projelerinde Türkiye’den de kurum ve kuruluşlar yer alabilmektedir.

Avrupa Komisyonun 173 Milyon Avro ile katkı sağladığı 2018 Çağrısına Türkiye’nin de yer aldığı 25 ülke katılmaktadır. Ulusal katkılar ile çağrı toplam bütçesi 278 Milyon Avro olup, Türkiye ise ulusal paydaşları için çağrıyı toplam 3 Milyon Avro bütçeyle desteklemektedir.

ECSEL programına, uluslararası çağrı başvuru sistemi olan “Participant Portal” üzerinden online olarak proje başvurusu yapılmaktadır. Ülkemiz araştırmacılarının, çağrı ortağı ülkelerdeki kuruluşlarla oluşturdukları konsorsiyum ile büyük ölçekli proje önerilerini sunması beklenmektedir. Projeyi sunan konsorsiyumun en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kurumdan oluşması gerekmektedir.

Projeye katılan ülkeler şöyledir:

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Letonya, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Türkiye

Çağrı kapsamında fonlanacak araştırma başlıkları aşağıda verilmektedir:

Key Applications:

 1. Transport and Smart Mobility

 2. Health and Well-being

 3. Energy

 4. Digital Industry

 5. Digital Life

Essential Capabilities:

 1. Systems and Components: Architecture, Design and Integration

 2. Connectivity and Interoperability

 3. Safety, Security and Reliability

 4. Computing and Storage

 5. ECS Process Technology, Equipment, Materials and Manufacturing