“Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) ve Start-up Avrupa (Start-up Europe) arasındaki sinerjinin artırılması” çağrısı ile yerel dijital ve derin teknoloji start-up ekosistemlerinin birbirine bağlanması ve start-up’lar için sınır ötesi hızlandırma faaliyetlerinin desteklemesi hedeflenmektedir. Bu çağrı kapsamında seçilen projeler ile, halihazırda özel yatırım veya AB fonu almış olan start-up’lar dahil olmak üzere, Avrupa’da büyümek isteyen dijital ve derin teknoloji start-up’larını hedefleyerek EIC faaliyetlerinin güçlendirilmesi planlanmaktadır.

Başvuru sırasında sunulacak olan proje önerisinin; Avrupalı start-up’ların stratejik dijital teknolojiler ve derin teknoloji alanındaki inovasyon pazar gücünü artırması, EIC desteği ya da Mükemmeliyet Mührü almış start-up’ların ilgili yerel ve Avrupa çapındaki ekosistemler ile iletişimini güçlendirmesi, dijital ve derin teknoloji start-up’larının yatırım ve büyüme olanakları ile ölçeklenmesini sağlaması beklenmektedir.

Ayrıca, proje önerisinin; Avrupa start-up ekosistemleri ile büyük çaplı iş ekosistemleri arasındaki bağlantıların artırılarak uzun soluklu sinerji yaratılması, özel ve kamu müşterileri ile nitelikli çalışanlara ulaşım imkanı sunularak sınır ötesi ölçeklenme sağlanması, dijital ve derin teknoloji sektörlerinde Avrupalı yatırımların sınır ötesi yatırımlar ile harekete geçirilmesi, hedef ekosistemlerde start-up katılımının sağlanması gibi öngörülen katkıların vurgulanarak hazırlanması beklenmektedir.

Bu çağrı kapsamında üçüncü şahıslara finansal destek sağlanması ve bu sürecin başvurunun koordinatörü tarafından yönetilmesi beklenmektedir. Başvuru sahiplerinin, önerilen toplam bütçenin en az %75’ini üçüncü şahıslara finansal destek şeklinde tahsis etmesi gerekmektedir.

Start-up ekosistem kurucuları, iş meleği kuruluşları, risk sermayesi kuruluşları, hızlandırıcılar, kuluçka merkezleri, start-up dernekleri çağrı başvuru sürecinde oluşturulması beklenen konsorsiyumun yapısına katılabilecek kuruluşlardır.

Son başvuru tarihi 22 Eylül 2021 olup başvurular Funding and Tenders Portal aracılığıyla yapılacaktır.

Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Detaylı bilgi için EIC 2021 Yılı Çalışma Programı’na buradan ulaşabilirsiniz.