Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında, bu yıl Japonya, Türkiye, Polonya, Slovakya, Çekya, Macaristan, İspanya, Bulgaristan’dan fonlayıcı kuruluşların katılımıyla “Atomik Hassasiyet ile Malzeme Tasarımı (Design of Materials with Atomic Precision)” başlıklı ortak işbirliği çağrısı açılmıştır.

 

Çağrıya sunulacak projelerin aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekmektedir:

 

  • Proje başvurularının uluslararası işbirliği içermesi ve interdisipliner yaklaşımlar ile “”Atomik Hassasiyet ile Malzeme Tasarımı (Design of Materials with Atomic Precision)” alanında sunulması (alt başlıklar için lütfen çağrı metnini inceleyiniz),
  • Başvuruların gerekli tüm bilgi ve formlarla birlikte İngilizce olarak https://ptoutline.eu/app/eigjapan_jc2022 adresinden 18 Temmuz 2022 (saat 10.00 Orta Avrupa Saati) tarihine kadar yapılması (Proje konsorsiyumu adına proje koordinatörü tek bir uluslararası başvuru yapacaktır.),
  • Uluslararası başvuruya ek olarak, Türkiye’den başvuran ortakların TÜBİTAK’a https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden 25 Temmuz 2022 tarihine (saat 17.30 Türkiye saati) kadar ulusal ön başvuru yapması,
  • Tüm proje ortaklarının ulusal uygunluğu,
  • Japonya’dan bir, Türkiye’den bir ve çağrıya dahil olan Avrupa ülkelerinden (Türkiye, İspanya, Bulgaristan, Slovakya, Çekya, Macaristan, Polonya) en az bir ortak olmak kaydıyla, toplam en az üç uygun proje ortağının katılımı,
  • Talep edilen fonların ulusal olarak uygunluğu,
  • Minimum kriteri sağlamak ön şartı ile, çağrıya dahil olmayan bir ülkeden ilave ortaklar olması durumunda, harici sponsor kuruluştan bir onay mektubunun eklenmesi.

 

Çağrıya ilişkin detaylar için lütfen web sitesini inceleyiniz.

 

Ulusal süreç dokümanı için lütfen tıklayınız.

 

EIG CONCERT Japan 2022 Çağrısı İletişim Bilgileri:

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) İrtibat Noktası

Dr. Elif DOĞAN-ARSLAN

E-mail: elif.doganarslan@tubitak.gov.tr

Tel.: +90 312 298 14 16

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) İrtibat Noktası

Dr. K. Öncü ŞEN

E-mail: oncu.sen@tubitak.gov.tr

Tel.: +90 312 298 18 09

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/eig-concert-japan-2022-cagrisi-acildi