TÜBİTAK’ın ortak olarak yer aldığı ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) Era-Net Cofund projesi kapsamında 2022 yılı çağrısı 03/05/2022 tarihinde açılmıştır. İlgili çağrı kapsamında, Avrupa tarım-gıda sistemlerinin sürdürülebilir, esnek, adil ve şeffaf sistemlere dönüşümü amacıyla dijital çözümlerin geliştirilmesini hedef alan çok uluslu, çok disiplinli araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir.

Çağrı kapsamında; hassas tarım, akıllı gıda-tarım sistemleri, lojistik, gıda işleme, tedarik zinciri yönetimi ve ticarileştirme için yeni dijital teknolojilerin/çözümlerin (Ör: Uzaktan algılama, veri analizi/Büyük Veri,  Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, otomasyon ve robotiks) geliştirilmesi ve entegrasyonu ile çiftçiden tüketiciye, politika belirleyicileri ve gıda otoritelerine kadar tüm gıda-değer zinciri paydaşları için şeffaflık ve izlenebilirliğin sağlanması beklenmektedir.

Sunulacak projeler kapsamında, oluşturulan çözüm önerilerinin gıda-değer zinciri boyunca etkileri de göz önünde bulundurulmalı; gıda zinciri boyunca atıklar ve kayıplarla ilgili sorunlar da dahil olmak üzere iki veya daha fazla aşama (birincil üretim, imalat ve işleme, gıda paketleme, dağıtım, tüketicilerin davranış ve tutumu, yemek hizmetleri (catering) vb.) için etkilerin incelenmesi istenmektedir. Şeffaflık, gıda izlenebilirliği ve orijinalliği ile ekonomik planlamanın sağlanmasında çok önemli bir faktör olup bu çağrının ana temasını oluşturmaktadır. Sürdürülebilirlik faktörü de hem çevresel hem de sosyal ve ekonomik açıdan ele alınmalıdır.

Çağrının Kapsadığı Tematik Alanlar:

KONU 1: Gıda-değer zinciri boyunca çiftçiler, tüketiciler ve diğer paydaşlar için daha şeffaf, birbiri ile bağlantılı dijital teknolojilerden yararlanan tarımsal gıda sistemleri

KONU 2: Tarımsal gıda sistemlerinde BİT teknolojilerinin benimsenmesinin önündeki engellerin belirlenmesi, ele alınması ve kaldırılması

KONU 3: Sürdürülebilir ve esnek tarımsal gıda yönetimi uygulamalarını desteklemek için veriye dayalı ödül ve teşvik sistemlerinin geliştirilmesi ve etki tahmini

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çağrıya proje sunmak isteyen Türk araştırmacıların hem uluslararası çağrı ofisine (https://www.ictagrifood.eu/node/44929), hem de TÜBİTAK’a başvuru yapması gerekmektedir. Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı sekretaryası tarafından Başvuru Adayları için 18/05/2022 11:00-12:00 CEST saatleri arasında soru-cevap oturumlu Webinar düzenlenecek olup, başvurmayı düşünen araştırmacılarımızın katılımı önemlidir. Webinara kaydolmak için lütfen bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Kayıttan sonra, birkaç gün içinde web seminerine katılma bağlantısını sekretarya tarafından gönderilecektir. Webinar sonrası sunumlar ict-agri-food web sayfasında yayınlanacaktır.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metni ve uluslararası başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.

TÜBİTAK ilgili çağrı ulusal başvuru koşulları için tıklayınız.

 

Çağrı Takvimi:

Başvuru adayları için soru-cevap oturumlu Webinar:  18/05/2022 11:00-12:00 CEST

Uluslararası proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 15.08.2022 (13:00 CEST)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 22.08.2022 (17:30 TSİ)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 24.08.2022 (17:30 TSİ)

 

Çağrı İrtibat Kişileri:
Uluslararası Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:
Dr. Meltem SOYDAN KARABACAK
Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)      
e-posta: meltem.soydan@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 12 64

 

Ulusal Başvuru Koşulları ve 1071 Programı hakkında bilgi için:       
Dr. Kamil Öncü ŞEN
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
e-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 18 09

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ict-agri-food-2022-yili-cagrisi-acildi