Bu bir günlük etkinlik, gıda sistemini dönüştürmek ve etki yaratmaya yönelik olası çözümleri tartışmak üzere EIT Food ortaklarının; Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Konsey’den politika düzenleyiciler ile sanayi, akademi ve sivil toplumdan gelen diğer AB paydaşları ile bir araya geleceği bir platform sunmaktadır.  

Etkinlik Brüksel merkezli düşünce kuruluşu ‘Friends of Europe’ ile ortaklaşa düzenlenmektedir.

Kayıtlar ve lojistik, ‘Friends of Europe’ tarafından yapılacaktır. Etkinlikten önce kaydınızın onaylandığına dair bir konfirmasyon iletilecektir.  

Kayda ilgili linkten ulaşabilirsiniz.

Program içeriğine linkten erişebilirsiniz.   

 

Sorularınızı ncpwidening@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile iletebilirsiniz. 

Sorumlu Kişi:

Zeynep Ceren NURATA

Ufuk 2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi 

Ulusal İrtibat Noktası

TÜBİTAK – Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

T +90 312 298 1651