Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı çerçevesinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler’in (KOBİ) robotik inovasyona katkılarını artırmayı amaçlayan ESMERA (European SMEs Robotics Applications) Projesi 2. Açık Çağrısını 2 Eylül 2019’da açtı. Küçük ölçekli araştırma projelerini hedefleyen ESMERA projesi, kendi belirlediği doğrudan endüstriden gelen problemlere çözüm sunan, robotik ve otomasyon alanında teknolojiler geliştiren KOBİ’leri arıyor. ESMERA kazanan projeleri basamaklı fonlama (cascade funding) mekanizmasıyla 200.000 Avro’ya kadar destekliyor. ESMERA Projesi, doğrudan endüstriden gelen problemlere robotik çözümler bulmayı amaçlayan, bunu yaparken de KOBİ’lerle ortaklaşa projeler yapmayı hedefleyen bir Ufuk2020 Projesi. Proje, KOBİ’lere halihazırda bir pazarı bulunan endüstriyel problemlere çözümler sunmaları, ilgili ürünleri geliştirmeleri ve bunları uygulamaları için bir fırsat sunuyor.

Problem Alanları; Yüksek inovasyon potansiyellerini göz önünde bulundurarak enerji, üretim, inşaat, tarım, gıda, sağlık hizmetleri, acil müdahale hizmetleri ve perakende sektörü olarak belirlenmiştir. Bu alanlarda Avrupa’nın önde gelen şirketlerinden gerçek hayatta karşılaştıkları problemleri paylaşmalarını istendi. Gelen problemlerden robotik ve otomasyonla çözülebilecek problemler belirlendi. ESMERA Projesi KOBİ’leri http://www.esmera-project.eu/challenges/ sayfasında görebilecekleri bu problemlere çözüm sunmaya davet ediyor.

Değerlendirme süreci
Ürün geliştirme süreci iki aşamada gerçekleştirilecek olup bunlar:
Aşama I: Experiments olarak adlandırılan 20 proje seçilecek ve seçilen projeler kavram kanıtlama sürecinde (proof of concept) birbirleriyle yarışacak.
Aşama II: İlk aşamadan seçilen projeler, ikinci aşama olan endüstriyel liderlik ve iş desteği (industrial leadership and business support) sürecinde ESMERA deneyiminden faydalanabilecek.
KOBİ’ler projelerini tek başına gönderebilir ya da Ar-Ge organizasyonları ve/veya destekleyecek diğer organizasyonlarla bir konsorsiyum oluşturarak gönderebilirler. Her iki aşamada, her proje için toplamda 200.000 Avro’ya kadar destek sağlanacaktır.

ESMERA bünyesindeki 4 yetkinlik merkezinin kapılarını KOBİ’lerin teknoloji geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla açıyor. Merkezler, akademi ile endüstri arasında köprü oluşturarak yüksek teknoloji robotik ekipmanlarını, test ortamlarını ve bilgi birikimlerini KOBİ’lere sunuyor:
• Laboratory for Manufacturing Systems and Automation (LMS), University of Patras (Proje Koordinatörü),
• Commissarat à l´Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA),
• Technical University of Munich (TUM),
• Fundación TEKNIKER (IK4-TEKNIKER).
Ek olarak, üç partner Aşama II’de devam edecek olan projeler için fikirden pazara zincirinin yönetimi ve iş modeli geliştirilmesinde danışmanlık ve destek sağlayacaktır:
• Blue Ocean Robotics,
• COMAU,
• R.U. Robots.

Proje Planı
KOBİ’ler projelerini ilk açık çağrı sürecinde (2 Eylül – 2 Aralık 2019 tarihleri arasında) http://opencalls.esmera-project.eu adresinden gönderebilirler. Her bir aşama 9 ay sürecektir.

Detaylı bilgi için: www.esmera-project.eu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.