EIT Kentsel Ulaşım kapsamında COVID-19 pandemisinin kentsel ulaşımda sebep olduğu sorunlara hızlı ve uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesine yönelik EIT Kentsel Ulaşım 2020 Yılı COVID-19 Kriz Müdahale Çağrısı yayımlanmıştır.

Sadeleştirilmiş başvuru, değerlendirme ve destek kurallarının uygulanacağı çağrıya 31 Mayıs 2020 (Orta Avrupa Saati: 16:00) tarihine kadar PLAZA sistemi üzerinden başvuruda bulunulabilecektir.

Proje konsorsiyumlarının en az iki farklı ülkeden kuruluşu içermesi beklenmektedir. EIT Kentsel Ulaşım asil veya proje üyeleri tarafından koordine edilebilecek projelere EIT Kentsel Ulaşım’a üye olmayan kuruluşlar da katılım sağlayabilecek ve 200.000 Avro’ya kadar destek alabileceklerdir.  

Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin 4-6 ay sürmesi ve 2020 yılı içinde tamamlanması, çıktı odaklı faaliyetleri (prototip geliştirilmesi, son kullanıcılarla birlikte ürün/hizmet/çözüm demonstrasyonları) içermesi beklenmektedir. Proje destek oranının %100 olduğu ve bir projeye en fazla 700.000 Avro destek verilebileceği belirtilmiştir.

Çağrı konuları ve başvuru kuralları ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı duyurusuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Not: Çağrıya yönelik olarak https://eiturbanmobilitycovid19call.wordpress.com/ adresinde ortak arama platformu oluşturulmuştur.

Sorularınız için ncptransport@tubitak.gov.tr adresimiz aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz.