ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir.

ERA-CVD Projesi 2020 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2020), 15 Ocak 2020 tarihinde açılmıştır. JTC 2020 çağrısında, Türkiye’den araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Araştırma konusu, Vasküler Kognitif Bozukluğun (VKB) ortaya çıkmasını önlemek için vasküler çöktürücü veya nedensel faktörler ile moleküler efektörler arasındaki ilişkiye odaklanmalıdır. Desteklenen projelerin açık bir translasyonel araştırma yaklaşımı olmalıdır ve gelecekteki klinik etkileri olması beklenmektedir.

Bu çağrıya gönderilen araştırma önerileri aşağıdaki alt temalardan birini ele almalıdır:

• Patofizyolojik süreçleri (ör. mikrosirkülasyon) keşfetmek, tanı veya yeni terapötik yaklaşımlar için uygulamalar geliştirmek için biyotıp, fizik, kimya, matematik veya sistem biyolojisini bütünleştiren disiplinlerarası yaklaşımları içeren araştırma önerileri.

• VKB’nin gelişimini ve ilerlemesini daha fazla aydınlatmak ve tedavi yanıtlarındaki farklılığı tanımlamak için cinsiyet veya toplumsal cinsiyet farklılıkları, risk ve koruyucu faktörler üzerine araştırma önerileri.

Aşağıdaki araştırma önerisi türleri çağrı kapsamı dışında tutulmaktadır:

• Girişimsel klinik çalışmalar;

• Yeni kohort, kayıt ve/veya biyomalzeme bankalarının oluşturulması;

• Taramaların yapılması.

Sadece uluslararası projeler finanse edilecektir. Bir öneri sunacak her konsorsiyumun, İngilizce çağrı metninde belirtilen kuruluşlar tarafından finanse edilecek en az üç araştırma grubundan oluşması gerekmektedir. Araştırma grupları, en az üç farklı ülkeden olmalıdır. Bir konsorsiyumda araştırma gruplarının sayısı beşle sınırlıdır. ERA-CVD fonlama düzeninde bugüne kadar daha az destek alan ülkelerden (Estonya, Letonya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Türkiye) ortaklar dahil olmak üzere konsorsiyumlarda ortak sayısı altıya artırılabilir. Kendi fon kaynaklarını sağlamak koşulu ile diğer ülkelerden araştırmacılar da projelerde yer alabilirler. Bu durumda konsorsiyumdaki ortak sayısı yedi olabilir.

ERA-CVD projesi için çıkılacak çağrıda ERA-CVD Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından tek aşamalı değerlendirme yapılacaktır. Başvuru sistemi, 15 Ocak 2020 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 02 Nisan 2020 (17:00:00 CET)’dir. Proje önerileri partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından uluslararası ERA-CVD elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır. Ayrıca, Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların iki aşamalı ulusal başvuru sürecini takip etmesi gerekmektedir. Bu amaçla, projelerde yer alan Türkiye’den ortaklardan ön başvurunun 09 Nisan 2020 (17:30 TSİ) tarihine kadar https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından elektronik imzalı olarak yapmaları istenmektedir. Sadece panel değerlendirmesi sonunda Türkiye’den desteklenmeye hak kazanan projeler için detaylı başvurunun elektronik ortamda https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından yapılması istenecektir. Bu bilgi TÜBİTAK tarafından ayrıca duyurulacaktır.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olabilir.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.era-cvd.eu/405.php ağ sayfasından ve uluslararası partner bulma sayfasına ise https://partnering.pt-dlr.de/ERA-CVD ağ sayfasından erişebilirsiniz.

İlgili Kişiler

Genel Konular için:

Dr. Recep Emrah ÇEVİK

Tel: 0 312 298 1214

e-posta: emrah.cevik@tubitak.gov.tr

 

Dr. Övgü ÇELİKLER ÖZER

Tel: 0 312 298 1210

e-posta: övgü.celikler@tubitak.gov.tr

 

ARDEB 1071 Programı için:

 

Tayyip KÖSOĞLU

Tel: 0312 298 1806

e-posta: tayyip.kosoglu@tubitak.gov.tr