EMBO (European Molecular Biology Organisation), Yerleşim Desteği (Installation Grants) Programı, Türkiye’nin öncülüğünde EMBO Stratejik Gelişim Yerleşim Desteği Kürsü’sü tarafından 2006 yılında kuruldu. Programın amacı, Türkiye gibi moleküler biyoloji temelli yaşam bilimleri alanında gelişmekte olan EMBC (European Molecular Biology Conference – https://www.embo.org/about-embo/member-states) üye ülkelerinde tersine beyin göçünü sağlayarak bu ülkelerde, yetenekli genç bilim insanlarının laboratuvar kurup, grup lideri olarak bilimsel çalışmalarına devam etmesine katkı sağlar. EMBO IG programına yapılan başvuruların bilimsel değerlendirmesi EMBO tarafından yürütülürken; finansal destek bu ülkelerin fonlayıcı kuruluşlarınca, Türkiye’de TÜBİTAK tarafından verilir https://www.embo.org/funding-awards/installation-grants/apply. 2019 yılında program kapsamında araştırmacı destekleyecek ülkeler Çekya, Polonya, Portekiz ve Türkiye oldu.

2007-2019 yılları arasında toplam 112 genç araştırmacının faydalandığı program kapsamında, Türkiye’ye geri dönerek araştırma laboratuvarı kuran 32 genç araştırmacı, TÜBİTAK tarafından toplam 6,5 milyon Avro ile desteklendi.

Benzer şekilde, 2019 yılında programa yapılan başvurularda EMBO’nun bilimsel değerlendirmesi sonucu ödül almaya hak kazanan Dr. Bahar DEĞİRMENCİ-UZUN (Bilkent Üniversitesi) TÜBİTAK tarafından 3 yıl süre ile yılda 50.000 Avro ile desteklenecek. Ayrıca, kendisi, EMBO Genç Araştırmacı Programında yer alan tüm imkân ve olanaklardan yararlanacak.

EMBO Yerleşim Desteği alan araştırmacılara https://yip-search.embo.org/#/?programme_name=EMBO%20Installation%20Grantee bağlantısından ulaşabilirsiniz. 

2020 yılı EMBO Yerleşim Desteği için son başvuru tarihi 15 Nisan 2020’dir. Programla ilgili tüm sorularınızı EMBO@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.