ERA-NET ACT (Accelerating CCS Technologies as a New Low-Carbon Energy Vector-Karbondioksit Yakalama ve Depolama Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması ve Hızlandırılması) projesi 2018 Çağrısı açıldı. Başvuru ve değerlendirme, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olan çağrının ilk aşaması için ön öneriler (pre-proposal) 04/06/2018 tarihinden itibaren alınmaya başlandı. Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal uygunluk açısından yeterli bulunan adaylardan ikinci aşamada tam öneriler (full proposal) istenecek. Ön öneriler için son başvuru tarihi 12 Eylül 2018 (13:00:00 CEST). Ön öneriler ve tam önerilerin, çağrı metninde (http://www.act-ccs.eu/calls) belirtilen en az üç ülke ve üç kuruluşun katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından http://www.forskningsradet.no/en/Funding/CLIMIT/1220788300457 bağlantısındaki yönergeler kullanılarak sunulması gerekiyor.  

ERA-NET ACT, Ufuk2020 alt alanlarından Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir proje. Projede, karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmekte. ERA-NET ACT projesinin amacı karbondioksit yakalama ve depolama (CCS) teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması amacıyla Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi.

 

Notlar:

Çağrı metni için tıklayınız.

Matchmaking işlemi ve çağrı konularında diğer ülkelerde çalışan diğer araştırmacılarla bağlantı kurmak amacıyla, çağrı web sayfasında yayınlanması için matchmaking formu doldurmanız ve ilgili formu ufuk.atay@tubitak.gov.tr adresine  iletmeniz beklenmektedir. Çağrıya yönelik bilgilendirme 28 Haziran 2018 tarihinde internet ortamı üzerinden yapılacaktır.  Webinare katılmak isteyen araştırmacıların Aage Stangeland’a (ast@rcn.no) katılım taleplerine yönelik e-mail iletmeleri gerekmektedir. Etkinliğe yönelik detaylı bilgilere sayfasından ulaşabilirsiniz.

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir.

Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların eş zamanlı olarak ulusal başvuru yapması da gerekmektedir. Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir. Başvuru sahipleri, 21 Eylül 2018 (17:30 TSİ) tarihine kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından “Çağrılı Başvuru Programları” bölümünden başvurularını yapabilirler. Ayrıca, başvuru sahipleri, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 26 Eylül 2018 (17:30 TSİ) tarihine kadar aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir.

Basılı kopya gönderimi için;

TÜBİTAK-ARDEB

Tunus cad. No:80 Kavaklıdere/Ankara

Ulusal başvuru süreci, ön başvuru formu ve  değerlendirme prosedürü ile ilgili detaylı bilgi içintıklayınız.

ACT ERA-NET projesi ve 2018 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.act-ccs.eu adresinden ulaşılabilir.