Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Era-Net Cofund projeleri olan FOSC (Food Systems and Climate) ve SUSFOOD2 (Sustainable Food production and consumption) tarafından birlikte ortak bir çağrı planlanmıştır.

Bu çağrının ana temasını, gelecekteki gıda sistemlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için iklim değişikliği, sistem şokları ve sınırlı doğal kaynaklara karşı çözümler bulunması oluşturmaktadır. Çağrı kapsamında desteklenecek araştırma projelerinin, sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulmasında kaynakları verimli kullanan, iklim etkilerine dirençli ve yenilikçi çözümler sunan projeler olması beklenmektedir. Desteklenecek projelerin; çok disiplinli veya disiplinler arası, bir gıda sistemiyle bütünleşik ve farklı paydaşları bir araya getiren bir yapıda olması beklenmektedir. 

 

Çağrı Kapsamı:

 

Projelerin aşağıdaki 2 ana başlık içerisinde yer alan konulardan bir veya daha fazlasına katkı sağlaması beklenmektedir. Belirtilen konu başlıklarının içerdiği alt konular ve bu başlıklardan beklenen olası çıktılara/etkilere uluslararası çağrı metni belgesinden ulaşmak için tıklayınız.

 

1- Kaynak verimliliğini artırmaya ve atıkları azaltmaya odaklanarak gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini iyileştirmeye yönelik yenilikler

2- Gıda sistemlerinin sistem şoklarına (çevresel, biyolojik, politik vb.) adaptasyonu ve dayanıklılık

 

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çağrıya proje sunmak isteyen Türk araştırmacıların hem uluslararası çağrı ofisine (www.submission-susfood-era.net/sf2-fosc-jointcall), hem de TÜBİTAK’a başvuru yapması gerekmektedir. Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

 

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metni ve uluslararası başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.

 

TÜBİTAK ilgili çağrı ulusal başvuru koşulları için tıklayınız.

 

Çağrı Takvimi:

  • Uluslararası proje önerilerinin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 16/08/2021 (15:00 CEST-Orta Avrupa Yaz Saati)
  • Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 23/08/2021 (17:30 TSİ)
  • Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 25/08/2021 (17:30 TSİ)
  • 02 Haziran 2021 tarihinde başvuru yapmayı planlayanlar için Uluslararası Çağrı Ofisi tarafından webinar düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu nedenle ilgili Era-Net web sayfasının takip edilmesi oldukça önemlidir.

 

Çağrı İrtibat Kişileri:

 

Uluslararası Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:

Dr. M. Emre SARI

ARDEB Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)

E-posta: emre.sari@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 12 65

Ulusal Başvuru Koşulları ve 1071 Programı hakkında bilgi için:

Dr. Fahriye ERTUĞRUL

ARDEB Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

E-posta: fahriye.ertugrul@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 18 05

 

 

ARDEB-Araştırma Destek Programları Başkanlığı