TÜBİTAK’ın dahil olduğu ERA-NET ve Çok Taraflı İşbirliği Destek Programları altında desteklenen tüm projelerin yer aldığı yeni bir sayfa açılmıştır. Bu sayfa sayesinde alanlar özelinde açılan uluslararası çağrılar ve işbirliği fırsatları takip etme imkanı elde edilebilecektir. Ufuk2020 sayfası içerisinde yer alan bu sekmeye https://ufuk2020.org.tr/tr/era-net-ve-cok-tarafli-isbirligi-destek-programlari sayfasından ulaşabilirsiniz. Sayfa içerisinde alanlar özelinde açılan çağrılar sınıflandırılabilmektedir.

Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında kullanılacak bir uygulama aracı olarak tasarlanan ERA-NET ile Programa üye ülkelerde Kamu-Kamu işbirliklerini destekleyerek, ulusal ve bölgesel araştırma programları arasındaki koordinasyonun sağlanması, araştırma ve yenilik programlarının geliştirilip güçlendirilerek uluslararası işbirliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Söz konusu hedeflere katkı sunmak amacıyla AB Yenilik ve Teknoloji Programı Ufuk 2020 kapsamında ERA-NET Cofund Aracı geliştirilmiştir. AB 7. Çerçeve Programı’nda kullanılan ERA-NET ve ERA-NET Plus Araçlarının birleştirilmesiyle oluşturulan ERA-NET Cofund ile ulusal destek mekanizmalarının kullanıldığı ve uluslararası işbirliğinin sağlandığı ortak çağrılara çıkılmaktadır.

ERANET Co-fund Aracına ek olarak, ülkemiz COST (Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği) ve EUREKA gibi çeşitli Avrupa araştırma programlarının; KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) ve EİT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) gibi bölgesel örgütlerin ve EMBO, NATO, OECD ve UNESCO gibi uluslararası kuruluşların faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır.