ERC Advanced Grant 2017 Çağrısı 31 Ağustos 2017 tarihinde kapanmıştır.

Son 10 yıl içerisinde dünya çapında ileri düzey araştırmalara imza atmış, araştırma ekibine sahip ve bilim câmiasında lider pozisyonunda olan bilim insanları bu çağrıya başvurabiliyor. Sosyal bilimler dâhil tüm araştırma konularından başvurular alınmakta. Araştırma projesi ve başvuru yapan araştırmacının kariyeri, bilimsel mükemmeliyete göre değerlendiriliyor. 

Projelerin süresi maksimum 5 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 2.5 Milyon Avro’ya kadar çıkmakta. Bazı özel durumlarda (Avrupa Araştırma Alanı dışından Avrupa’ya/Türkiye’ye gelmek, büyük ekipman alımı, büyük araştırma altyapılarına erişim) bu miktar 3.5 Milyon Avro’ya kadar çıkabiliyor.

Türkiye’nin ERC çağrılarındaki henüz açığa çıkmamış potensiyelini artırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından oluşturulan H2020 Destek ve Ödül Programı’ndan aşağıdaki konularda ofisimizden destek almak mümkün. 

ERC-2017-AdG çağrısı kapanmıştır. ERC-2018-AdG çağrısı 17 Mayıs 2018 tarihinde açılacaktır.

Önemli Dokümanlar:

ERC 2018 Yılı Çalışma Programı
Information for Applicants to the Advanced Grant 2017 Call
ERC_AdG_B1 form örneği
ERC_AdG_B2 form örneği
2017 Panel Structure

Diğer dokümanlar:

Rules for Submission and Evaluation
Guide for Peer Reviewers
Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreement
Horizon 2020 Online Manual (Submit A Proposal)
Participant Portal IT Manual
Horizon 2020 ERC Model Grant Agreement (Mono-Beneficiary)
Horizon 2020 ERC Model Grant Agreement (Multi-Beneficiary)

Yatay konular

Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data
Guidelines on Data Management

Geçtiğimiz yılların ERC Panelist listeleri

2017 AdG Panel Başkanlarının Listesi
2008-2016 AdG Panel Üyelerinin Listesi (toplu)