Avrupa Veri Altyapısı (EUDAT) 3-7 Temmuz 2017 tarihlerinde Girit/Yunanistan’da EUDAT veri servislerini kullanarak veri yönetimi konulu yaz okulu düzenliyor. Yaz okulunda, “verinin yaşamdöngüsü” boyunca EUDAT ve diğer elektronik altyapıların sağladığı servislerin kullanımı ele alınacak. Katılımcılar yaz okulunun sonunda şu soruları yanıtlayabilir hale gelecek:

  • Araştırmamın farklı evrelerinde hangi veri servislerini, hangi durumlarda kullanabilirim?
  • Veri yoğun bir projede çalışan araştırmacı olarak araştırma çıktılarımı analiz ve muhafaza edebilecek, yönetecek ve diğer araştırmacıların erişimine açabilecek elektronik altyapılar nelerdir?
  • Etrafta çok fazla veri yönetim hizmeti bulunmakta, kendi veri yönetimimi ve kurulumunu nasıl yapabilirim?

Yaz okulu hedef kitlesi akademik kariyerini veri yönetimi, veri bilimi ya da dijital muhafaza alanlarında yapmayı planlayan akademik kariyerinin erken dönemindeki araştırmacılardır. Söz konusu araştırmacılar tüm disiplinlerden olabilir. 

Notlar

Başvuru formu ve seçim kriterleri önümüzdeki haftalarda yayımlanacak. Lütfen takipte kalın.