EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, nanotıp alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi ve devlet kuruluşları ile özel kuruluşlardaki araştırma grupları arasında uluslararası işbirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve translasyonel araştırmaları içermesi gerekmektedir. Proje başvuruları aşağıda belirtilen konulardan en az birisiyle ilgili alanları kapsamalıdır: 

  • Yenileyici tıp
  • Tanı bilim
  • Hedeflendirilmiş taşıma sistemleri

Projeler Teknoloji Hazırlık Seviyelerinden (TRL) 3-6 arasında yer almalıdır.

Başvuru için genel koşullar:

Çağrı kapsamında konsorsiyumun, aşağıda belirtilen 3 alanın en az 2’sinden araştırma grubu içermesi gerekmektedir:

  • Akademi (üniversiteler ve araştırma enstitüleri);
  • Hastaneler ve halk sağlığıyla ilgili birimler (hastaneler (vakıf kuruluşları hariç), Türkiye Halk Sağlığı Kurumu vb.). Hekimlerin araştırmacı olarak yer alması teşvik edilmektedir;
  • Özel kuruluşlar. KOBİ’lerin katılımı teşvik edilmektedir.

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Birinci aşama başvuruları (pre-proposal) 14 Aralık 2018 tarihinde alınmaya başlanmıştır. Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal başvuru koşulları açısından yeterli bulunan projelerin yürütücülerinden ikinci aşama başvuruları (full-proposal) istenecektir. Birinci aşama başvuruları için son başvuru tarihi 31 Ocak 2019 (17:00:00 CET, Brüksel saatine göre)’dir. Birinci aşama ve ikinci aşama önerileri, çağrı metninde (http://euronanomed.net/joint-calls/10th-joint-call-2019/)  belirtilen en az üç ülkenin katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından elektronik başvuru sistemi (https://ptoutline.eu/app/euronanomed2019) kullanılarak sunulmalıdır.

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Projelerde yer alacak Türk ekipler, 1. aşama başvuru online olarak http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden 8 Şubat 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeli ve imzalı başvuru formu çıktısını 15 Şubat 2019 tarihine kadar Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) göndermelidir.

Ulusal başvuru süreci ve değerlendirme prosedürü ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

EuroNanoMed III projesi ve 2019 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://euronanomed.net/joint-calls/10th-joint-call-2019/ adresinden ulaşılabilir. Ortak arama duyuruları için https://etp-nanomedicine.eu/about-nanomedicine/european-nanomedicine-map/ ve http://euronanomed.net/partnering-tool/list-of-searches-and-offers/ adreslerini kullanabilirsiniz.