Yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde oluşturulan uluslararası işbirliği projelerinin desteklendiği Eurostars-3 Programı’nın ilk çağrısı açıldı. Çağrı kapsamında, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. 

Eurostars-3, Eureka Sekreteryası ve 37 üye ülke işbirliğiyle, Ufuk Avrupa/Avrupa Yenilik Ekosistemleri çalışma programı altında, “Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığı (European Partnership on Innovative SMEs – INNOVSMEs)” adıyla oluşturulan bir ortaklıktır. 2021-2027 yılları arasında yürütülecek Eurostars-3 kapsamında, yenilikçi KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek, onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmaları amaçlanmaktadır. 

Eureka’nın en önemli destek mekanizmalarından biri olan Eurostars-3 kapsamında açılan çağrılarda herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın, yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde sivil amaçlı Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Proje konsorsiyumlarında yenilikçi bir KOBİ’nin koordinatör olarak yer alması gerekmektedir. Ayrıca, çağrıya proje önermek isteyen Türk ekiplerin, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri yabancı paydaş ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir. Ortaksız/tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir. 

Eurostars-3 hakkında daha fazla bilgi, yardımcı dokümanlar ve uluslararası başvuru için lütfen tıklayınız.

Eurostars-3 2021 yılı çağrısında ülkemizde yerleşik firmaların ve ülkemiz araştırmacılarının birlikte sundukları proje başvuruları alınacaktır.  Sermaye şirketleri önderliğinde yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapılarının da ortak olarak yer alabileceği uluslararası Eurostars Proje başvuruları ve süreçleri Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında oluşturulan “1709-EUREKA-EUROSTARS 2021” kodlu ve “Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrı Duyurusu” başlıklı ulusal çağrı kuralları çerçevesinde yürütülecektir.

Ulusal başvuru öncesinde çağrı metninin dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olabilir. Ulusal çağrı metni ve kurallar için lütfen tıklayınız

Çağrıya proje önerisi sunacak ülkemizde yerleşik tüm kurum ve kuruluşların ulusal ön uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi için uluslararası başvuru ile eş-zamanlı kuruluş bazlı ön kayıt başvurusu ve ulusal ön proje başvurusunun TÜBİTAK PRODIS üzerinden belirtilen tarihlerde tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca, uluslararası değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra kabul alan Türk ekiplerin TÜBİTAK’a ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir. Ulusal ön kayıt ve ön proje başvurusu için lütfen tıklayınız.

• Uluslararası çağrı için son başvuru tarihi 4 Kasım 2021 saat 14.00 (Orta Avrupa Saati). 
• Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih 10 Kasım 2021 saat 17.00 (Türkiye Saati)
• Ulusal ön proje başvuruları için son tarih 16 Kasım 2021 17.00 (Türkiye Saati)

Eurostars-3 Programı Hakkında Sorularınız için:

Dr. Elif DOĞAN-ARSLAN
Eurostars Ulusal Proje Koordinatörü (NPC)
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
TÜBİTAK

Tel: 0312 298 1416
E-posta: eurostars@tubitak.gov.tr

TEYDEB 1709 Programı Hakkında Sorularınız için:

E-posta: 1709@tubitak.gov.tr

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/eurostars-3-programinin-ilk-cagrisi-acildi