Faaliyette olan Ar-Ge Merkezi Sayısı 351’e ulaştı.


work

Yazılım Sektöründe faaliyet gösteren Bilmed Bilgisayar ve Yazılım A.Ş.’ye  Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir.

Kaynak: https://agtm.sanayi.gov.tr/Agtm/AnnouncementDetail?50FTreJmpEpgPX74oV9zMc5VhbebRntEeB1ZjazLczY%253d=qCSEKy9MOHXvwrUOKMMvvg%253d%253d