Faaliyette olan Tasarım Merkezi Sayısı 68’e ulaştı.


work

Gökdelen bina ve toplu konut inşası, otopark yapımı, arıtma tesisleri, atık su ve temiz su taşıma sistemleri, baraj ve enerji santralleri yapımı, tüneller, metro ve köprü yapımı gibi sayısız projede 5 kıtada, 40 ülkede tırmanır kalıp, perde kalıp, döşeme kalıp, ayarlı dairesel kalıp, kolon kalıp, segment kalıp sistemleri ve çok çeşitli çalışma iskelelileri olarak faaliyet gösteren Me‐Sa İmalat ve San. Tic. A.Ş ’ye Tasarım Merkezi Belgesi verilmiştir.

Kaynak: https://agtm.sanayi.gov.tr/Agtm/AnnouncementDetail?50FTreJmpEpgPX74oV9zMc5VhbebRntEeB1ZjazLczY%253d=57HtWNzZLdZkarLCt3Hh3Q%253d%253d