Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICA, jeotermal enerji alanındaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açtı.

Türkiye’de yerleşik olan şirketlerin başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere iki adımlı bir prosedürden oluşuyor. Proje ön başvurusunda bulunma 10 Temmuz 2017 tarihinde,  proje önerisi sunma ise 24 Kasım 2017 tarihinde sonlanacak.

GEOTHERMICA, Avrupa ülkeleri arasında jeotermal enerjiyle ilgili sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili sanayi uygulamalarının artırılması amacıyla oluşturulmuş bir AB Ufuk2020 projesi.  

 

Notlar

GEOTHERMICA Jeotermal Enerji Ar-Ge Projeleri 2017 Yılı Çağrı İlanı

 

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi www.geothermica.eu/call-to-action adresindedir.