Ufuk2020 Programı Güvenli Toplumlar Alanı 2020 çağrıları altında yer alan Afete Dayanıklı Toplumlar alanında açık olan “SU-DRS02-2018-2019-2020: Technologies for first responders – Sub-topic: [2018-2019-2020] Open” başlığına sunulacak yangınların ele alınacağı bir proje için sanal gerçeklik konusunda çalışan sanayi kuruluşları ve KOBİ tipi ortaklar aranmaktadır.  Projede belirsiz ve dinamik acil yangın senaryolarında, iletişimin ve stratejik kararların alınmasını destekleyecek güncel bilgiye sahip online destek araçlarının geliştirilmesi hedeflenecektir.

Projeye dahil olmak isteyen paydaşların “Niyet Beyanı” dokümanını doldurup ncpsecurity@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.