Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik işbirliği platformları olan IRA-SME ve CORNET ağları tarafından 27 Kasım 2019’da Namur/Belçika’da bir proje pazarı etkinliği düzenlenecektir.

Platform ortağı ülkelerden çok sayıda akademi, sanayi, kamu kurumu ve şemsiye kuruluş temsilcisinin katılması beklenen etkinlikte birebir görüşmelere, kuruluş tanıtımlarına, proje fikirleri sunmaya yönelik oturumlar gerçekleştirilecektir.

Etkinlikte proje fikri sunmak isteyen kurum temsilcilerinin uidb@tubitak.gov.tr adresine bilgi vermeleri gerekmektedir.

Kayıt ve ayrıntılı bilgiler için: https://irasme-cornet-namur-2019.b2match.io/

IRASME Nedir?

IRASME ağı ile KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Henüz önduyurusu gerçekleştirilen ve 26 Mart 2020 tarihine kadar açık kalması beklenen IRASME ağının 25. çağrısı ile  Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır.

Çağrıya ülkemizden yapılacak proje önerilerinde sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecektir.

Ayrıntılı bilgi için: https://ira-sme.net

CORNET Nedir?

CORNET Programı ile KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çağrı ile desteklenecek proje çıktılarının bir KOBİ kullanıcı grubunun faydasına olması ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması beklenmektedir.

Aralık 2019’da  açılması ve 25 Mart 2020’de sona ermesi beklenen CORNET Programının 29. çağrısı, ülkemiz kuruluşlarının Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Hollanda, İsviçre, Japonya, Kanada, Peru ve Polonya kuruluşları ile işbirliği geliştirmesine olanak tanımaktadır. Çağrı kapsamında en az 2 çağrı ortağı ülkenin yer aldığı işbirliği projeleri desteklenebilecektir.

Uluslararası başvurularda her ülkeden üçer paydaşın yer alması gerekmektedir: AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini sürdürecek akademi ortağı, KOBİ şemsiye kuruluşu ve KOBİ’lerden oluşan bir Kullanıcı Grubu.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.cornet.online/

Detaylı bilgi ve sorularınız için zeynep.arziman@tubitak.gov.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.