Yayın için; Başlangıç Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba – Bitiş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma

Kalite Güvence Sistemi çalışmaları kapsamında paydaşlarımızın görüş, öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan Üniversitemiz “Dış Paydaş Anketi” çalışmalarımızda yol gösterici olacağından, ilgili anketin 21.01.2022 tarihine kadar Kurumunuzun ilgili birimlerine duyurularak, gönüllülük çerçevesinde doldurulmasının sağlanması hususunda;

 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.

Anket linki: https://forms.gle/LfUFFRnJBnogJv8t9

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022

Kaynak: https://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/8131/istanbul-medeniyet-universitesi-rektorlugunden-duyurulmustur

Privacy Preference Center