Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (EU Joint Programming Neurodegenerative Disease Research – JPND) Avrupa’da nörodejeneratif hastalıklar alanında faaliyet gösteren araştırma programlarını düzenleyen ve yöneten kurumların bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Söz konusu girişim kapsamında nörodejeneratif hastalık araştırmalarını daha verimli hale getirecek ve tedavi kabiliyetini artıracak yöntemler konusunda proje çağrıları açılmaktadır.

Proje önerilerinin Alzheimer, Demans, Parkinson, Prion Hastalıkları, Motor Nöron Hastalıklar, Huntington, Spinocerebellar Ataxia (SCA), Spinal Muscular Atrophy (SMA) nörodejeneratif hastalıklarından bir ya da birkaçını hedeflemesi ve aşağıdaki araştırma alanlarına odaklanması gerekmektedir:

  • Farmakolojik olmayan tedavilerde biyomoleküler ve fiziksel okumaların belirlenmesi
  • Etkin farmakolojik olmayan tedavilerin moleküler ve hücresel seviyede mekanizmalarının son tekniklerle belirlenmesi
  • Belirli hasta gruplarına ait kohort çalışmalarında gözlenen farmakolojik olmayan tedavilerin doğrulanması
  • Gelecek büyük çaplı klinik çalışmalarda kullanılabilecek farmakolojik olmayan tedavilerin etkilerini daha iyi görüntülenmesini sağlayacak biyoişaretleyicilerin tanımlanması
  • Farmakolojik olmayan tedavilerin mekanizmalarının daha iyi anlaşılması
  • Farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi kombinasyonlarında ilaç hedef bölgelerinin tanımlanması
  • Tedavi cevabını tahmin edebilen faktörlerin tanımlanması

Detaylı bilgiyi uluslararası çağrı duyurusu ve uluslararası çağrı metninden edinebilirsiniz.

Proje Konsorsiyumu: En az üç en fazla yedi ülkeden oluşabilir. Aynı ülkeden en fazla iki proje yürütücüsü olabilir. Her proje partneri bulunduğu ülkedeki katılımcı fonlayıcı kuruluş tarafından fonlanır. Katılımcı ülke ve fonlayıcı kuruluşların listesi ve bütçe bilgileri için tıklayın.

Bütçe:  Ülkemizden projelere katılan araştırma grupları için bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç uluslararası proje başına 1.500.000 TL’yi; yürütücü kuruluş başına yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları için 1.000.000 TL’yi aşamaz.  Detaylı bilgi için ulusal başvuru kurallarını inceleyebilirsiniz. 

Çağrı Takvimi:

1 Mart 2022 1. Aşama Uluslararası Son Başvuru Tarihi (https://ptoutline.eu/app/jpnd2022)

7 Mart 2022 1. Aşama TÜBİTAK Son Başvuru Tarihi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr)

28 Haziran 2022 2. Aşama Uluslararası Son Başvuru Tarihi (https://ptoutline.eu/app/jpnd2022)

İkinci aşama uluslararası bilimsel değerlendirme sürecinde başarılı bulunan projelerde yer alan araştırmacılarımız için TÜBİTAK son başvuru tarihi duyurulacaktır.

İletişim:
Dr. Gaye Çetinkaya Campari
gaye.cetinkaya@tubitak.gov.tr
0 312 298 17 91
TÜBİTAK – Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
http://www.neurodegenerationresearch.eu/

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/norodejeneratif-hastalik-arastirmalari-ortak-programi-jpnd-jpcofund-2-2022-yili-cagrisi-acildi