Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICA kapsamında, jeotermal enerji alanındaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. TÜBİTAK TEYDEB söz konusu çağrıya “1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” yoluyla destek verecektir. Proje çağrısına, GEOTHERMICA çağrısına katılan en az 2 farklı ülkeden, en az 3 farklı kuruluşun katılım sağlaması gerekmektedir. Çağrıya proje sunmayı planlayan Avrupalı kuruluşlar aşağıdaki alanlara yönelik Türk ortaklar aramaktadırlar:

  • “Bölgesel Isıtma Uygulaması için Isı Pompası Sistemleri veya ORC teknolojisiyle elektrik üretimine” yönelik jeotermal alanında faaliyet gösteren
  • “Menderes Grabeninde faaliyet halinde olan Jeotermal Elektrik Santrali
  • “Hydraulic stimulation using multi-zonal stimulation techniques from O&G and drilling in crystalline rocks”

Yukarıda bahsedilen alanlara yönelik projelerde yer almak isteyen sanayi kuruluşu ve KOBİ’lerin, adresinde yer alan ilgi formunu doldurarak ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgilere sayfasından ulaşılabilirsiniz.