Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sözleşme makamı olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen Ufuk 2020’de Türkiye Faz II Projesi dahilinde, 24 Ağustos tarihinde yaklaşık 250 katılımcının iştiraki ile KOBİ’ler için ‘Hızlandırıcı” Proje Yazma Eğitimi (Çevrimiçi) gerçekleştirildi.

Ana hedefi Türkiye’deki kurum ve kuruluşların  Avrupa Birliği Çerçeve Programı Ufuk 2020’ye katılımının artırılması olan “Ufuk 2020’de Türkiye Faz II” projesi kapsamında gerçekleştirilen KOBİ’lere Yönelik Proje Yazma Eğitimi; Ufuk2020 KOBİ Ulusal İrtibat Noktası Sayın Merve Diyar tarafından gerçekleştirilen açılış konuşması ile başladı. Sn. Diyar TÜBİTAK adına ‘KOBİ Aracı, Hızlandırıcı Destekleri ve Ufuk2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ konularını da içeren bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, eğitim sonrasında katılımcılarla, kendileri için faydalı olabileceği düşünülen web bağlantıları ve ilgili TÜBİTAK web adresleri paylaşıldı.

Sayın Merve Diyar’ın ardından Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Çerçeve Programları, Hızlandırıcı ve finansman türleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin devamında proje tekliflerinin üç ana bileşeni olan “Mükemmelliyet”, “Etki” ve “Uygulama” kriterlerine yönelik ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Eğitim süresince uzmanların yorumları ile birlikte sunumlar gerçekleştirilirken katılımcıların soruları da yanıtlanarak interaktif bir çevimiçi eğitim ortamı yaratılmıştır.

Etkinlik, Ufuk 2020’de Türkiye Faz II Projesi uzmanlarının yönettiği interaktif bir soru cevap oturumuyla sona erdi. Soru cevap oturumu kapsamında, katılımcıların etkinlik boyunca ilettiği tüm yazılı sorular, her konunun ilgili uzmanları tarafından yanıtlandı. Uzmanlar ayrıca, gelecekteki diğer çevrimiçi etkinliklere yönelik katılımcıları bilgilendirdiler.

Eğitim, TÜBİTAK yetkililerinin ve projenin uzmanlarının katılımcıların ilgilerine yönelik teşekkürleri ve bundan sonraki iş birliklerine dair temennileri ile son bulmuştur.

Eğitim süresince gerçekleşen sunumlara takip eden bağlantı vasıtasıyla ulaşılabilir; http://turkeyinh2020.eu/service/helpdesk/.