Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (Science Development Foundation – SDF) arasındaki iş birliği çerçevesinde, 2018-2019 döneminde yayınlanan ortak Ar-Ge projeleri çağrısı kapsamında toplam 2 projenin desteklenmesine karar verildi.

Desteklenmesi uygun görülen projelere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Türkiye’deki Proje Yürütücüsü

Azerbaycan’daki Proje Yürütücüsü

Proje Başlığı

Doç. Dr. Serap DERMAN,

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ulviyya HASANOVA,

Bakü Devlet Üniversitesi

The Design of Novel Peptide-Based Antimicrobial Agents and Their In Vitro/In Vivo Investigation

Prof. Dr. Ercan YILMAZ,

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Farid AHMADOV,

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi

Development of a New Module for Thermal Neutron Detector Based on an Ultra-High Sensitive Photodiode and a Boron Coated Scintillator

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-sdf-ortak-proje-cagrisi-sonuclari-aciklandi