2021-2027 yılları arasında sürecek Ufuk Avrupa Programı kapsamında raylı sistemler ile ilgili Ar-Ge ve inovasyon projelerinin destekleneceği “Transforming Europe’s Rail System” ortaklık yapısına kurucu üye olmak isteyen aday kuruluşların en fazla 2 sayfalık bir yazı ile niyet beyanı bildirmeleri istenmektedir.

Toplamda 20’ye yakın kurucu üyenin seçilmesinin hedeflendiği ortaklık yapısında kurucu üyelerin her birinin en az 30 Milyon Avro taahhütte bulunmaları beklenmektedir.

Niyet beyanlılarının en geç 1 Ekim 2020 (14:00 CET) tarihine kadar Keir.FITCH@ec.europa.eu ve MOVE-C4-SHIFT2RAIL@ec.europa.eu adreslerine iletilmesi gerekmektedir.

Başvuruya ilişkin detaylar

https://shift2rail.org/wp-content/uploads/2020/08/Invitation-Transforming-Europes-Rail-System-EP.pdf  dokümanından incelenebilir.

“Transforming Europe’s Rail System” ortaklık yapısına ilişkin bilgiler için https://shift2rail.org/shift2rail-successor/ adresindeki dokümanların incelenmesi önerilmektedir.

Sorularınız için ncptransport@tubitak.gov.tr adresimiz aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz.