“Tayvan Ulusal Uygulamalı Araştırma Laboratuvarları (National Applied Research Laboratories – NARLabs) Staj Programı” kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine NARLabs araştırma merkezlerinde staj imkanı tanınmaktadır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Yer ve Çevre Bilimleri, Biyomedikal Teknoloji ile Bilim ve Teknoloji Politikaları alanlarında gerçekleştirilebilecek başvurular için gerekli detaylar için tıklayınız.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/narlabs-staj-programi-duyurusu