GEORISK projesi Ufuk2020 Programı Yenilenebilir Enerji 2018 çağrısı altında desteklenen bir AB projesidir. Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmaya hak kazanan bu proje ile jeotermal enerji yatırımlarında karşılaşılan jeolojik ve teknik risklere karşı risk sigorta programları (risk insurance schemes) geliştirilmesi planlanmaktadır.
21 Ocak 2021 tarihinde üçüncüsü düzenlenecek çalıştayın ana gündemi Jeotermal Enerji alanında Ar-Ge ve İnovasyon fırsatları ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın yürütmekte olduğu Türkiye Jeotermal Risk Paylaşım Mekanizması’nın sonuç ve kazanımlarına yönelik bilgi verilmesidir. İnternet ortamında düzenlenecek bu etkinliğe tüm yatırım, finans ve akademi temsilcileri davetlidir.

Etkinlik Tarihi: 21 Ocak 2021, 14.00 – 16.00  

Kayıt Linki: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLRwe8eZRxL5zStmA3g4DNR6uCqMfw…

Etkinlik taslak gündemi için tıklayınız.

Etkinliğe kayıt olunduktan sonra toplantı linki email yolu etkinlikten bir gün önce paylaşılacaktır.

Sorular için: ncpenergy@tubitak.gov.tr

Georisk Proje Web sayfası: https://www.georisk-project.eu/