ERA-NET NEURON Projesi 2022 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2022), 07 Ocak 2022 tarihinde başvuruya açılmıştır. JTC 2022 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrının amacı, inme ve küçük damar hastalığı (CSVD) ve beyin bariyeri işlev bozukluğu dahil olmak üzere diğer serebrovasküler hastalıkları alanlarında önemli translasyonel soruları ele alacak çok uluslu, işbirlikçi araştırma projelerini desteklemektir. Bu çağrıda, inme ve diğer serebrovasküler hastalıkların patofizyolojine ve terapötik gelişmelerine yönelik klinik öncesi ve klinik araştırmaların finanse edilmesi amaçlanmaktadır.

Araştırma alanları, hastalığın genetik, epigenetik, moleküler mekanizması gibi serebrovasküler hastalıklarla ilişkili çok çeşitli yönleri içerebilir. Nöroinflamatuar süreçler genellikle serebrovasküler hastalıklarda önemli bir rol oynar ve çağrı kapsamına dahildir. Farmakolojik çalışmalar ve patofizyolojik mekanizmalara dayalı teknolojik gelişmeler dahil olmak üzere önleyici, tanısal veya tedavi edici yaklaşımların geliştirilmesi çağrı kapsamındadır. Çağrıda, serebrovasküler hastalığın ve beyin bariyeri işlev bozukluklarının temel mekanizmalarını içeren araştırmalardan insanlarda kavram kanıtı klinik çalışmaları içeren araştırmalara kadar proje önerileri değerlendirmeye alınacaktır.

Sadece uluslararası projeler finanse edilecektir. Bir öneri sunacak her konsorsiyumun, İngilizce çağrı metninde belirtilen kuruluşlar tarafından finanse edilecek en az üç araştırma grubundan oluşması gerekmektedir. Araştırma grupları, en az üç farklı ülkeden olmalıdır. Bir konsorsiyumda araştırma gruplarının sayısı beşle sınırlıdır. En fazla iki araştırma grubu aynı ülkeden olabilir. ERA-NET NEURON fonlama düzeninde bugüne kadar daha az destek alan ülkelerden ortaklar dahil olmak üzere konsorsiyumlarda ortak sayısı altıya artırılabilir. Kendi fon kaynaklarını sağlamak koşulu ile diğer ülkelerden araştırmacılar da yukarıda bahsedilen araştırma grubu sayılarını geçmeyecek şekilde projelerde yer alabilirler.

ERA-NET NEURON Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı uluslararası değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada gelen ön önerilerden (pre-proposal) uluslararası dış danışman değerlendirmesi sonucunda başarılı olan adaylardan ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir. Ön öneriler için başvurular 07 Ocak 2022 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 08 Mart 2022 (14:00:00 CET)’dir. Ön öneriler ve tam öneriler partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından uluslararası ERA-NET NEURON elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır. Ayrıca, Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların ulusal başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin, 15 Mart 2022 (17:30 TSİ) tarihine kadar https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından “Çoklu İşbirliği Destek Programları (1.Aşama)” bölümünden “NEURON JTC2022 1. Aşama” seçerek başvurularını elektronik imzalı olarak yapmaları gerekmektedir.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/bio-medical/2022-cerebrovascular-diseases/ ağ sayfasından ve uluslararası ağ araçlarına ise https://www.neuron-eranet.eu/resource-hub/networking-tools/ ağ sayfasından erişebilirsiniz.

İlgili Kişiler:

Uluslararası Başvuru Koşulları ve NEURON hakkında bilgi için:
Dr. Recep Emrah ÇEVİK
TÜBİTAK, Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG)
Tel: 0 312 298 1214
e-posta: emrah.cevik@tubitak.gov.tr

Ulusal Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:
Dr. Kamil Öncü ŞEN
TÜBİTAK, Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
Tel: 0312 298 1809
e-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/neuron-cofund2-projesi-2022-ortak-uluslararasi-cagrisi-acildi