Avrupalı koordinatör  kuruluş tarafından Ufuk2020 çağrıları altında açık olan “LC-SC3-CC-9-2020 – Industrial (Waste) Heat-to-Power Conversion” başlığına proje önerisi hazırlanmaktadır. Projenin ortağı olacak ve projenin uygulamasının yapılacak bir endüstriyel kuruluş aranmaktadır. Proje kapsamında, endüstriyel kuruluşların proseslerinde yer alan atık ısının, ORC veya sCO2 çevrimleriyle, elektrik enerjisine dönüşümü çalışılacaktır. Ayrıca proje kapsamında gerçek ölçekli bir uygulama yapılacaktır. Aşağıdaki şartlarda, atık termal enerjiye sahip ve tesislerinde AB fonuyla uygulama yapmak isteyen endüstriyel kuruluşların Niyet Beyanı dokümanını doldurarak ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

Proje için gerekli atık termal enerji özellikleri:

Seçenek a) ORC Çevrimi (sıcaklık: 250 – 400 ºC, kullanılabilir atık ısı gücü: 8-9 MW)

Seçenek b) sCO2 Çevrimi (sıcaklık: 500 – 600 ºC, kullanılabilir atık ısı gücü: 6-7 MW)