“SU-DS02-2020: Intelligent security and privacy management (b): Cyber-threat information sharing and analytics” başlığına sunulacak bir proje için Bilgisayar Acil Müdahale Ekipleri (CERT’ler) / Bilgisayar Güvenliği Olay Müdahale Ekipleri (CSIRTs) tipi ortaklar aranmaktadır. proje önerisinde yer almak isteyen firmaların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını doldurup ncpsecurity@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

Dr. İlknur YILMAZ

Güvenli Toplumlar Alanı Ulusal İrtibat Noktası