Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Araştırma Üniversiteleri arasında, sanayide çalışan kişilerin, üniversitelerin bünyelerinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezlerinde (SEM) sanayinin ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda eğitim programları düzenlenmesine yönelik olarak, 11 Ocak 2018 tarihinde protokoller imzalanmıştır.

Söz konusu protokoller kapsamında “Proje Yönetimi”, ”Bilgi Teknolojileri Yönetimi”, ”Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi”, “Dördüncü Sanayi Devrimi Farkındalık Eğitimi” ve “İş Analisti” konularında, gelen talepler doğrultusunda eğitimler verilmektedir.

Pandemi sürecinde ara verilen eğitimler sonbahar döneminde veya online eğitim şeklinde düzenlenerek yeniden programa alınmıştır.

Yaşam boyu eğitim kapsamında firmalarımızda mevcut çalışanların proje yönetimi, Ar-Ge, yenilik ve dijital dönüşüm konularında bilgi birikimlerinin artırılması amacıyla bu eğitim programlarına katılımda gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.

Araştırma üniversitelerinin Sürekli Eğitim Merkezlerinde, Bakanlığımız ile ilgili protokol çerçevesinde verilecek güncel eğitimlere ilişkin duyurular aşağıda yer almaktadır:

İYTE (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)  SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
https://sem.iyte.edu.tr/sanayi4_0egitimleri/

YILDIZ (Yıldız Teknik Üniversitesi) SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
https://sem.yildiz.edu.tr/sertifikali-egitim-programlari/is-analizi-egit…

İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 
http://itusem.itu.edu.tr/egitimler-ve-programlar/tc-sanayi-teknoloji-bak…

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sanayi-ve-teknoloji-bakanliginin-sanayi-calisanlarina-yonelik-egitim-programlari-devam-ediyor