Akdeniz’de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeler destekleyen PRIMA Programı’nın 2019 çağrısının yakında açılması öngörülüyor.

2019 yılı içerisinde açılması öngörülen çağrının başvuru tarihleri henüz kesinleşmedi. Muhtemel çağrı konuları ve kuralları hakkında PRIMA Çağrı Sekretaryası tarafından bir bilgi günü düzenlendi. Düzenlenen bilgi gününün video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgi gününün başında da belirtildiği gibi, çağrı tarihlerine ve konularına ilişkin mevcut durumda verilen bilgiler kesin değildir. Bu bilgilerin kesinleşmesi için PRIMA 2019 Çağrı Planı’nın AB Komisyonu tarafından onaylanması bekleniyor. Verilen bilgiler, çağrılara başvurmak isteyen araştırmacıların ön bilgi sahibi olması amacıyla paylaşılıyor.

PRIMA Programı kapsamında desteklenen projeler iki bölüm altında toplanır:

Bölüm 1 (Section 1): AB Fonu ile PRIMA Tarafından Desteklenen Projeler

Bölüm 2 (Section 2): Ulusal Fonlayıcı Kuruluşların Fonları ile Desteklenen Projeler

 

Bölüm 1 (Section 1) – 2019 Yılı Muhtemel Çağrı Başlıkları

Tema 1: Su Yönetimi

Konu 1.1.1: Su stresi altındaki Akdeniz bölgelerinde sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimi

Sustainable groundwater management in water-stressed Mediterranean areas

 

 

Tema 2: Tarım Sistemleri

Konu 1.2.1: Akdeniz kuru tarımında su ve toprağın korunması, küçük topraklarda tarım

Conserving water and soil in Mediterranean dry-farming, smallholder agriculture

 

Konu 1.2.2: Akdeniz serası ve yoğun bahçeciliğin sürdürülebilirliği ve rekabet gücü

Sustainability and competitiveness of Mediterranean greenhouse and intensive horticulture

 

 

Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri

Konu: 1.3.1: Geleneksel Akdeniz gıdalarının izlenebilirliği ve özgünlüğünün kontrolü için analitik araçlar ve dijital teknolojiler

Implementation of analytical tools and digital technology to achieve traceability and authenticity control of traditional Mediterranean foods

 

Nexus (Kesişen) Tema:

Konu 1.4.1: Su-Ekosistem-Gıda kesişimlerinin sektörler arası yönetişiminin sosyal, teknik ve ekonomik faydalarının değerlendirilmesi

Assessing social, technical and economic benefits of a cross-sectoral governance of the Water-Ecosystem-Food Nexus

 

 

Bölüm 2 (Section 2) – 2019 Yılı Muhtemel Çağrı Başlıkları

 

Tema 1: Su Yönetimi

Konu 2.1.1: Akdeniz’de potansiyel ve fiili sulama performansı arasındaki boşluğu kapatmak

Bridging the gap between potential and actual irrigation performance in the Mediterranean

 

Konu 2.1.2: Su kıtlığı ve iklim değişikliği koşulları altında düşük kaliteli suların yönetimi

Management of low quality waters under water scarcity and climate change conditions

 

 

Tema 2: Tarım Sistemleri

Konu 2.2.1: Küçük ölçekli çiftçilik sistemlerinde inovasyon

Small scale farming systems innovation

 

Konu 2.2.2: Biyoçeşitliliğin çiftçilik sistemlerinde büyük bir sürdürülebilirlik kolu olarak kullanımı ve yönetimi

Use and management of biodiversity as a major lever of sustainability in farming systems

 

Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri

Konu 2.3.1: Bozulabilir Akdeniz gıda ürünlerinin raf ömrünün uzatılması

Extending shelf-life of perishable Mediterranean food products

 

Konu 2.3.2: Akdeniz tarım-gıda değeri zincirlerinde yatay ve dikey entegrasyonun geliştirilmesi

Enhancing horizontal and vertical integration in Mediterranean agro-food value-chains

 

 

Çağrı konu ve tarihleri kesinleştiğinde internet sayfamızdan duyurusu yapılacaktır.

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/prima-2019-bilgi-gunu-ve-cagri-konulari