2018-2028 yılları arasında faaliyet göstererek Akdeniz Bölgesi’nde su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak araştırma projelerini desteklemeyi amaçlayan PRIMA Girişimi’nde (Partnership for Research & Innovation in the Meditterranean Area) Türkiye adına TÜBİTAK yer alacak.

26 Nisan 2017 tarihinde memurlar ile diplomatların bir araya geldiği, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’nin hazırlık toplantısı niteliğindeki AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) onayından geçen PRIMA Girişimi’nin, gelecek aylarda da Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’nin resmî onayını alması ve Temmuz ayı içerisinde faaliyete geçmesi öngörülüyor.

PRIMA Girişimi kapsamında 2018 yılında açılacak olan ilk ortak proje çağrısıyla, aşağıdaki 3 ana başlık çerçevesindeki projeler fonlanacak:

  • Akdeniz’deki kurak ve yarı-kurak bölgeler için sürdürülebilir su yönetimi
  • Akdeniz’deki çevresel kısıtlar kapsamında sürdürülebilir tarım sistemleri
  • Bölgesel ve yerel gelişimde Akdeniz gıda tedarik zinciri

PRIMA’ya, Ufuk2020 Programı’ndan toplamda 220 Milyon Avro fon sağlanacak. Bununla birlikte, PRIMA’da katılımcı ülke olarak yer alan Almanya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Slovenya, Cezayir, Mısır, Ürdün, İsrail, Lübnan, Fas, Tunus ve Türkiye kendi araştırmacılarına destek sağlamak amacıyla Girişim’e toplamda 230 Milyon Avro fon taahhüdünde bulundular. Bu bağlamda, TÜBİTAK’ın PRIMA kapsamındaki taahhüdü ilk 5 yıl için 5 milyon Avro.

Türk araştırmacılar bu program kapsamında açılacak olan uluslararası ortak proje çağrılarına başvurabilecek ve projelerde konsorsiyum üyesi olarak yer almaları durumunda araştırmaları fonlanacak. Bu projelerden elde edilen çıktılar sayesinde Akdeniz’deki su, gıda, tarım ve benzeri alanlarda karşılaşılan sorunlara ortak çözümler bulunabilecek ve bu çözümlerin bölgesel son kullanıcılara ulaştırılması sağlanacak.

SRIA Anketine Paydaşlardan Katkı Bekleniyor

Akdeniz Bölgesi’nde uzun süreli bir ortaklığın kurulması, PRIMA’nın odak noktalarının belirlenmesi ve bölgedeki önemli paydaşlara ulaşılması için hazırlanan taslak Stratejik Araştırma ve İnovasyon Gündemi (SRIA-Strategic Research & Innovation Agenda) için oluşturulan online anket çalışmasına paydaşların da katkısı bekleniyor. Anket için son tarih 31 Mayıs 2017.

Ankete ulaşmak için lütfen tıklayın.

PRIMA Vakfı İçin Yönetici İlanı Yayınlandı

İspanya’nın Barselona şehrinde, PRIMA Girişimi’nin uygulama mekanizması olarak uluslararası ortak proje çağrısı açmak ve yürütmekle yükümlü PRIMA Vakfı’nda görev alacak vakıf yöneticisi aranmakta. Son başvuru tarihi 12 Mayıs 2017 olan ilanın detayları ektedir. 

İş ilanına ulaşmak için lütfen tıklayın.