Akdeniz’de su, tarım, gıda, tarım-gıda değer zinciri temalarında uluslararası ortak projeler destekleyen PRIMA Programı kapsamında proje başvuruları alınmaya başlandı.

 

Çağrılar hakkında detaylı bilgi için PRIMA resmi internet sitesine buradan, TÜBİTAK’ın PRIMA internet sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Konsorsiyumlarda yer alabilmek üzere ortaklık ilanlarına başvurmak veya ilan vermek için Ortak Bulma Aracı’na buradan ulaşabilirsiniz.

 

PRIMA Programı kapsamında desteklenecek uluslararası projeler 2 Bölüme ayrılmaktadır:

Bölüm 1 (Section 1): AB Fonu ile Desteklenen Projeler

Bölüm 2 (Section 2): Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler (AB katkısı olmaksızın)

 

Bölüm 1 kapsamındaki projeler programın süresi boyunca, Ufuk2020 Programı’ndan PRIMA’ya tahsis edilmiş olan fon ile desteklenecektir. Bu kapsamda, yalnızca PRIMA’ya online başvuru yapılması yeterlidir.

 

Bölüm 1 (Section 1) – 2020 Yılı Çağrı Başlıkları

 

Tema 1: Su Yönetimi

Konu 1.1.1 (IA): İklim değişikliği koşulları altında, Akdeniz’de su kaynaklarının sürdürülebilir ve entegre bir şekilde yönetilmesi

Implementing sustainable, integrated management of water resources in the Mediterranean, under climate change conditions

 

Tema 2: Tarım Sistemleri

Konu 1.2.1 Genetik Koruma ve Hayvan Yemleri

Genetic Conservation and Animal Feeds

Konu 1.2.1 (RIA): Yerel Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Değerlenmesi

Conservation and valorisation of local Animal Genetic Resources

Konu 1.2.1 (IA): Alternatif Hayvan Yemleri

Alternative animal feeds

 

Tema 3: Tarım-Gıda Değer Zinciri

Konu 1.3.1 (IA): Geleneksel Akdeniz gıda ürünlerinin sağlığa faydalarının değerlendirilmesi

Valorising the health benefits of Traditional Mediterranean food products

 

Nexus (Yatay Kesen) Tema:

Konu 1.4.1 (IA): Optimum ekonomik gelişim sağlama, yüksek çevre koruma düzeyine ulaşma ve doğal kaynaklara adil erişim sağlamada Su-Ekosistem-Gıda Nexus yaklaşımının faydalarının gösterilmesi.

Demonstrating benefits of the Water-Ecosystem-Food Nexus approach in delivering optimal economic development, achieving high level of environmental protection and ensuring fair access to natural resources.

 

Bölüm 1 Çağrı Takvimi:

1. Aşama Son Başvuru: 1 Nisan 2020 (17.00, Barselona saati)
2. Aşama Son Başvuru: 2 Eylül 2020 (17.00, Barselona saati)

Başvuru adresi: http://prima-med.org/calls-for-proposals/

 

Bölüm 2 kapsamındaki projeler ise AB katkısı olmaksızın, yalnızca ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA’ya taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenecektir. Bu kapsamda, proje konsorsiyumlarında yer alan araştırma ekiplerinin kendi ulusal fonlayıcı kuruluşlarına da ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir. Konsorisyumlarda Türkiye’den yer alacak ekipler, başvurularını TÜBİTAK’a yapacaklardır.

 

Bölüm 2 (Section 2) – 2020 Yılı Çağrı Başlıkları

 

Tema 1: Su Yönetimi

Konu 2.1.1 (RIA): Küçük ölçekli çiftliklerin sulama verimliliğini artırmak için düşük maliyetli, yalın çözümler

Low cost, lean solutions for enhancing irrigation efficiency of small-scale farms

 

Tema 2: Tarım Sistemleri

Konu 2.2.1 (RIA): Direncin sağlanması için tarım geçim sistemlerinin yeniden tasarlanması

Re-design the agro-livelihood systems to ensure resilience

 

Tema 3: Tarım-Gıda Değer Zinciri

Konu 2.3.1 (RIA): Tüketiciler için adil fiyat ve çiftçiler için makul kâr payı için tarımsal gıda tedarik zinciri sisteminin yeni optimizasyon modelleri

New optimization models of the agro food supply chain system to fair price for consumers and reasonable profit share for farmers

 

Bölüm 2 Çağrı Takvimi:

Uluslararası Başvuru

1. Aşama Son Başvuru (PRIMA): 15 Nisan 2020
2. Aşama Son Başvuru (PRIMA): 16 Eylül 2020 

Başvuru adresi: http://prima-med.org/calls-for-proposals/

Ulusal Başvuru

1.Aşama Son Başvuru (TÜBİTAK – online başvuruların onaylanması için son tarih): 20 Nisan 2020, saat 17.30

E-imza sürecinin tamamlanması için son tarih: 22 Nisan 2020, saat 17.30

Başvuru adresi: https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

 

Ulusal başvurular yalnızca e-imzalı olarak alınmaktadır, ıslak imzalı belge ile başvuru kabul edilmemektedir.

 

Araştırmacılarımıza kolaylık sağlaması amacıyla önceki yıllardan farklı olarak, 1.aşama başvurular sırasında Türkçe başvuru formu istenmemektedir. Ulusal başvuru kuralları için çağrı metnine buradan ulaşabilirsiniz.